Termín pro podání přihlášky do bakalářských studijních programů byl prodloužen do 30. 4. 2020

Termín pro podání přihlášky do bakalářských studijních programů na FF JU pro AR 2020/2021 je s ohledem na aktuální vývoj epidemie koronaviru prodloužen do 30. 4. 2020.

 

  • Přihlášku ke studiu podává uchazeč/ka výhradně elektronickou cestou prostřednictvím webového rozhraní. Elektronická přihláška musí být vyplněna a do portálu přijímacího řízení zadána nejpozději 30. dubna 2020.
     
  • Přihláška ke studiu je zpoplatněna administrativním poplatkem ve výši 500,- Kč, poplatek je splatný do 30. dubna 2020.