Doručování písemností

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Oddělení CŽV a správy IS/STAG Filozofické fakulty, Branišovská 1645/31a, 370 05  České Budějovice, č. místnosti FF 00 042, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě referentky uvedené níže.

Tato písemnost se prokazatelně nepodařila doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.


MOROZOV Maksim, č. j.: S/FFI/20/00000028, písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "adresát je na uvedené adrese neznámý"; písemnost zveřejněna na ÚD dne 09.03.2020, datum účinnosti doručení = 24.03.2020.

GRANT Veronika, č. j.: S/FFI/20/00000027, písemnost byla připravena k vyzvednutí dne 27. 2. 2020, ale nebyla vyzvednuta; datum účinnosti doručení = 08.03.2020 (informace na ÚD zveřejněna na ÚD dne 16.03.2020)

 


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích oznamuje, že níže uvedený účastník řízení si může převzít uvedené rozhodnutí na Studijním oddělení Filozofické fakulty, Branišovská 31a, České Budějovice, č. místnosti 00 040, kde je uloženo. Rozhodnutí si lze vyzvednout v době úředních hodin Studijního oddělení u níže uvedené studijní referentky.

Níže uvedenou písemnost se prokazatelně nepodařilo doručit na adresu, kterou účastník řízení nahlásil Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích jako adresu pro doručování.

Patnáctým dnem po vyvěšení tohoto oznámení se rozhodnutí považuje za doručené.


Šarvaic Miroslav, č. j.: JU/11/00274/20, písemnost nebyla převzata, resp. byla vrácena s označením "Bylo požadováno vložení zásilky do schránky, zásilku nebylo možné vložit do schránky ani na jiné vhodné místo.", písemnost byla zveřejněna na úřední desce dne 01.04.2020, datum účinnosti doručení = 16. 04. 2020. Oznámení o možnosti převzít písemnost zde.