Imatrikulace

🎓 Imatrikulace studentů a studentek 1. ročníků bakalářských a navazujících oborů se koná ve středu 21. října 2020 od XXX hodin v KD Slavie (Jirsíkova 243/2, ČB)

Sraz všech imatrikulovaných je stanoven o 40 minut dříve, než je zahájení, tedy na XXX hodinu v aule.

Společenský oděv nutný.

Výuka 1. ročníků se v den konání imatrikulace nekoná; případná řádně neomluvená a nedoložená nepřítomnost na imatrikulaci je považována za absenci ve výuce podle semestrálního rozvrhu studenta/studentky.

Imatrikulace je povinná pro VŠECHNY studenty a studentky BAKALÁŘSKÝCH studijních oborů a pro studenty a studentky navazujících magisterských oborů, kteří své předchozí bakalářské studium neabsolvovali na FF JU.