Rozvrh

  • Rozvrh disciplín nabízených jednotlivými ústavy FF JU sestavuje na základě podkladů těchto ústavů rozvrhář FF JU. Rozvrhy disciplín nabízených jinými pracovišti JU sestavují rozvrháři příslušných fakult.
  • Veškeré dotazy týkající se rozvrhů na FF JU směrujte výhradně e-mailem na sekretářky ústavů (kontakt viz níže).
  • Disciplíny a místnosti jsou dohledatelné v portále STAGu.
  • Studentům 1. ročníku je rozvrh sestavován fakultním rozvhářem, např. obor Archeologie (ARL) je označen jako *1ARL (důležitá je hvězdička před označením), rozvrh kroužku je dispozici zde. Rozvrh je sestaven pouze na zimní semestr.
  • Od letního semestru 1. ročníku si studenti sestavují svůj rozvrh sami.
  • V případě, že v rozvrhu najdete poznámky typu "bloková výuka" nebo "výuka po dohodě s vyučujícím", kontaktujte sekretariát příslušného ústavu garantujícího a nabízejícího danou disciplínu a vyžádejte si informace o 1. vyučovací hodině.
     
 
Zkratka ústavu FF JU
 
 Název ústavu FF JU  e-mail kontaktní osoby ve věci rozvrhů
 
 UAC
 
 Ústav archivnictví a pomocných věd historických FF JU  jkryeziu@ff.jcu.cz
 
 UAG
 
 Ústav areálových studií a germanistiky FF JU  asmelhausova@ff.jcu.cz
 
 UAN
 
 Ústav anglistiky FF JU  mtlamsova@ff.jcu.cz

 UAR
 
 Archeologický ústav FF JU  jkryeziu@ff.jcu.cz
 
 UBO
 
 Ústav bohemistiky FF JU  gberanova@ff.jcu.cz
 
 UHE
 
 Historický ústav FF JU  tesarova@ff.jcu.cz
 
 URO
 
 Ústav romanistiky FF JU

 romanist@ff.jcu.cz
 vgrubhoffer@ff.jcu.cz

 
 UUK
 
 Ústav věd o umění a kultuře FF JU

 bmaresova@ff.jcu.cz

 

Označení v rozvrhu Vysvětlení
RF budova FF JU
L1, L2, L3 laboratoř FF JU
P1, P2 posluchárna FF JU
S1 - S13 seminární učebny FF JU
AV-KH Akademie věd ČR - PřF JU
KB Aula JU (tzv. "Bobík")
ZA budova děkanátu EF JU
ZF pavilon F - EF JU
ZI výpočetní středisko EF JU
TK budova TF JU (Kněžská 8)
ZM pavilon M - ZF JU

 

 

Veškeré dotazy týkající se rozvrhů na FF JU směrujte výhradně e-mailem na adresu rozvrhar@ff.jcu.cz