Harmonogram přijímacího řízení

  • Den otevřených dveří na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích se uskutečnil  17. ledna 2020, program zde.
     

 

Harmonogram přijímacího řízení

(2020/21)

 

 

 


Bakalářské studium


Navazující studium


Doktorské studium


Rozhodnutí o podmínkách ke stažení
 


zde


zde

zde

Přihlášky do
 

15.03.2020

podání přihlášky prodlouženo do 30.04.2020

30.04.2020 30.04.2020

Přihlášku lze podat
 
zde
Pozvánky k přijímacím pohovorům, resp. informace o přijetí na základě prospěchu ze SŠ odeslány dle rozhodnutí:
přijímací pohovory zrušeny


dle rozhodnutí:
přijímací pohovory zrušeny

 


Stav:

 


Stav:

 

 

Stav:

odeslány dne 20.05.2020
 

ke stažení zde


ke stažení zde

ke stažení česky, english
Přijímací pohovory přijímací pohovory zrušeny přijímací pohovory zrušeny 08.06. - 19.06.2020úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení odevzdat do
12.07.2020
 

úředně ověřenou kopii diplomu odevzdat do 11.09.2020úředně ověřenou kopii diplomu odevzdat do

25.09.2020


Výsledky budou rozeslány nejpozději
 
24.07.2020    do 7 pracovních dnů od ukončení přijímacích pohovorů v Ph.D. studiu

Výsledky odeslány (poštou)
 
20.07.2020   29.06.2020

Výsledky zveřejněny (v portálu)
 
    29.06.2020
Zápis přijatých uchazečů
1. - 2. 9. 2020
 
17. 9. 2020 2. 10. 2020

Zahájení výuky v AR 2020/2021
 
29. 9. 2020 29. 9. 2020 2. 10. 2020