Česko-německá areálová studia


Název programu


Česko-německá areálová studia


Přijímací řízení


Informace ZDE


Typ programu


Bakalářský


Doba studia


3 roky


Forma studia


Prezenční


Titul


Bc.


Charakteristika programu


Program nabízí studentům získání teoretických, ale především praktických filologických (jazykovědných a literárněvědných) znalostí uplatnitelných v česko-německém areálu, a to na pozadí znalosti středoevropských historicko-společenských, veřejnoprávních, politických a kulturních souvislostí. Cílovou úrovní jazykových kompetencí v německém jazyce je úroveň B2 až C1 SERR, Součástí studia je dále veřejná správa na všech jejích úrovních, a to jak v ČR, tak v německy mluvících zemích. Absolventi získají také interkulturní kompetence, detailně profilované ve vztahu k německy mluvícím zemím, i základní kompetence překladatelské a tlumočnické. Důležitou součástí studijního programu je rovněž dvouměsíční praxe v některé z německy mluvících zemí. 


Profil absolventa


Základní profil absolventa bakalářského studijního programu bez specializací a bez možnosti sdruženého studia maior/minor CNAS vycházející z absolvovaných povinných studijních předmětů je následující:

Odborné znalosti: Absolvent na pozadí znalosti středoevropských historicko-společenských, veřejnoprávních, politických a kulturních souvislostí disponuje základními teoretickými, ale především praktickými filologickými znalostmi uplatnitelnými v česko-německém areálu. Cílovou úrovní znalosti německého jazyka je úroveň B2 až C1 SERR.

Odborné dovednosti: Studijní program připravuje absolventy s dostatečnou znalostí teoretického a aplikovaného filologického základu a s aktuálními oborovými a profesními dovednostmi z oblasti německého všeobecného a odborného jazyka a dále z oblasti veřejné správy na všech jejích úrovních, a to jak v ČR, tak v německy mluvících zemích. Součástí absolventova profilu je též interkulturní kompetence, profilovaná ve vztahu k německy mluvícím zemím, a základní kompetence překladatelské a tlumočnické.

Odborné způsobilosti: Absolventi tohoto programu získávají schopnosti pracovat na pozicích asistentů, samostatných referentů či na nižších a středních řídících pozicích v soukromém či státním sektoru, a to jak v domácích, tak příhraničních či zahraničních německy mluvících institucích.


Garantující pracoviště


Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU


Studijní plán


ZDE