Dějiny novověku II - seminář A

Politické dějiny raného novověku (17.–18. stol.)

LS 2021 Út 12.20-14.00 místnost: S10

 

Podmínky zápočtu:

Docházka na kurzovní přednášku, účast na semináři (max. 4 absence), aktivita při hodině, připravenost na četbu textů v hodině, 1 referát, 2 průběžné testy

 

Kurzovní seminář k dějinám novověku seznámí s hlavními milníky vývoje evropských států od absolutních monarchií k revolucím na konci 18. století. Hlavním cílem je objasnit vývoj, který směřoval k objevení lidských a občanských práv. V hodinách budeme studovat také vybrané pasáže některých zásadních textů politického myšlení. Ty nejsou vždy podnětem politického jednání, ale ukazují reflexi současníků.

 

Osnova:

1.         Úvod: rozdělení témat

2.         Anglická revoluce: leveleři, digeři (Petr Oliva)

3.         Thomas Hobbes, Leviatan, 1651 (kapitoly 13–16) (referát – Hobbes život;  Josef Průcha)

4.         Francouzský absolutismus a války Ludvíka XIV. (referát) (Lucie Housková)

5.         Anglický konstitucionalismus: Slavná revoluce (referát – Locke, Bill of Rights; Karolína Tůmová)

Text: Bill of Rights + John Locke, Druhé pojednání o vládě, 1690 (kapitoly 7–13)

6.         Absolutismus v habsburské monarchii (referát o Evansově tezi – Hubená) (koreferát OZZ)

Text: Obnovené zřízení zemské, 1627; Evans, Vznik

7.         Francouzské osvícenství: Kritika státu? Text: Jean-Jacques Rousseau, O společenské smlouvě, 1762 (kniha I.6-9, kniha II.1-3, kniha III.4-5)  (referát – Rousseau; Šimmerová Alena)

8.         Habsburská monarchie: reformy Marie Terezie a Josefa II. (správní reformy; referát – Lhoták Jakub)

9.         Americká revoluce: Text: Deklarace nezávislosti 1776, virginská deklarace lidských práv 1776; Ústava USA; US Bill of Rights  (referát o tezi Gordona S. Wooda; ref práva a černošští otroci dle B. Quarlese, s. 33-51) (ref – Salátová)

10.       Průmyslová a zemědělská revoluce (text: Adam Smith, Bohatství národů; Pěnkava)

11.       Francouzské ústavy – srovnání; Text: Ústavy z roku 1791, 1793, 1795 (referát Zborková Denisa)

12.       Utopický socialismus; text: Fr. M. Klácel, Listy o původu socialismu a komunismu (referát Eva Menhardová)  

 

(Pís ref Klabačková – Listy federalistů)