Dějiny novověku II - seminář B

Kulturní a intelektuální dějiny 17.–18. století

LS 2021 Út 14.05-15.45 místnost: S4

Podmínky zápočtu:

Docházka na kurzovní přednášku, účast na semináři (max. 4 absence), aktivita při hodině, připravenost na četbu textů v hodině, 1 referát, 2 průběžné testy

Seminář seznámí s vývojem evropského myšlení a kultury „od baroka k osvícenství“, tedy v politické i náboženské oblasti a výtvarném umění. Soustředit se budeme hlavně na oblast náboženského myšlení a literatury, kde se seznámíme s náboženskou krizí reformace koncem 17. století, „druhou reformací“ (jansenismus, metodismus, pietismus), náboženskou skepsí raného osvícenství a vrcholným osvícenstvím ve Francii a Německu.

Sylabus:

1.         Úvod: rozdělení referátů

2.         Anglická revoluce: leveleři, digeři  (referát Pintner Tomáš)

3.         Text: Hobbes, Leviathan (kapitoly 13–16) (referát – Hobbes; Hamr Adam)

4.         Svět katolické Evropy: habsburská monarchie (1. ref podle Evanse Kabíček); (2. referát – Šulista; Literatura a umění baroka (Černý, Generační periodizace českého    

             baroka); Text (spol): Bedřich Bridel, Co Bůh, co člověk

5.         Katolický svět: Jezuiti a jansenismus  (referát – jezuiti; Medek Alois)

6.         Náboženská krize: deismus a Spinozův ateismus; Text: Locke: Dopis o toleranci (1689) (referát Pikuliak)

7.         Francouzské osvícenství – (materialisté - Bayle, Voltaire, Diderot, Helvétius, La Mettrie, Holbach; referát materialisté Klimeš)

8.         Společenská smlouva; Text: Rousseau, O společenské smlouvě, 1762 (kniha I.6-9, kniha II.1-3, kniha III.4-5) (referát. – Rousseau život– §§)

9.         Tereziánské a josefínské reformy školství a církve (referát – školské reformy Maxa Aleš) 

            Text (spol.): Školní řád 1774, Toleranční patenty Josefa II. (pro křesťany i Židy)

10.       Americká revoluce (referát o Jellinekově tezi; Prášek)

            Text (spol.): Virginská deklarace lidských práv 1776; Deklarace nezávislosti 1776; Ústava USA 1787) (všichni čtou Jellinek, Declarations…)

11.       Práva člověka a občana, srovnání USA a Francie, Text (spol): Deklarace práv člověka a občana + Ústava z roku 1791 a 1795) (referát o Furetově tezi; Pavelka?)

12.        Utopický socialismus: Fr. M. Klácel, Listy o původu socialismu a komunismu (referát; §§)