Didaktika dějepisu II (seminář pro SŠ)

LS akademického roku 2020/2021, dotace –  2 hodiny týdně

Garant: Mgr. Jaroslav Král

Vedoucí semináře: Mgr. Jaroslav Král

 

UHE/WDID2

Témata seminářů:

 • Organizační struktura vyučovací hodiny, příprava na vyučovací hodinu dějepisu
 • Aktivizační výukové metody, samostatná a skupinová práce
 • Moderní didaktická média v dějepisném vyučování, film v hodinách dějepisu
 • Fotografie, historická karikatura, plakát a komiks v dějepisném vyučování
 • Využití beletrie a populárně naučné literatury v hodinách dějepisu
 • Specifika výuky dějin 20. století
 • Specifika výuky nejnovějších dějin a využití orální historie ve výuce dějepisu
 • Metodika projektového vyučování
 • Specifika výuky na SOŠ
 • Seminář z dějepisu na SŠ, středoškolská odborná činnost
 • Maturitní zkouška z dějepisu
 • Vybrané edukační programy, příhraniční projekty
 • Metodika hodnocení
 • Autoevaluační techniky, didaktický výzkum

 

Požadavky ke zkoušce:

Zápočtový test (oborová terminologie a faktografie dějepisu SŠ)
Zpracování a rozbor písemné přípravy na vyučovací hodinu
Zpracování a rozbor didaktického testu
Předložení písemné reflexe průběžné pedagogické praxe (hodnocení a didaktický rozbor vlastních výstupů ve srovnání s uvádějícím vyučujícím a kolegy) v rozsahu min. 3 normostrany

 

Doporučená literatura:

Aschenbrenner, M., Beneš, Z., Bocková, A. a kol., Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách, Ústí nad Labem 2006.

Beneš, Z., Gracová, B., Průcha, J. a kol., Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu – teorie a multikulturní aspekty edukačního média, Praha 2009.

Čapek, V., Gracová,B., Jílek, T., Východská, H., Úvod do studia didaktiky dějepisu, Plzeň 2005.

Robert ČAPEK, Moderní didaktika, Praha 2018.

Robert ČAPEK, Líný učitel  - Jak učit dobře a efektivně, Praha 2018.

Činátl, K., Pinkas, J., Dějiny ve filmu: film ve výuce dějin, Praha 2014.

Ginnis, P., Efektivní výukové nástroje pro učitele, Praha 2017.

Havlůjová, H., Najbert, J. a kol., Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha 2014.

Hudecová, D., Jak modernizovat výuku dějepisu. Výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování, Úvaly 2007.

Hudecová, D., Labischová, D., Nebojme se výuky moderních dějin, Praha 2009.

Julínek, S., Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004.

Julínek, S., Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu, Brno 2006.

Kunstová, E. a kol., Metodické inspirace – samostatná práce v dějepise, ASUD 2005.

Labischová, D., Gracová, B., Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008.

Metodické inspirace – Dějepis po škole, ASUD 1999.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013), Praha 2013.

Geoff PETTY, Moderní vyučování, Praha 2013.

Růžičková, J., Didaktické inspirace, ASUD 1997.

Stradling, R., Multiperspektivita ve vyučování dějepisu:příručka pro učitele, Praha 2004.