Didaktika dějepisu II (seminář pro ZŠ)

Didaktika dějepisu II (ZŠ)

LS akademického roku 2020/2021, dotace –  2 hodiny týdně

Garant: Mgr. Jaroslav Král

Vedoucí semináře: Mgr. Jaroslav Král

 

UHE/WDID2

Témata seminářů:

 • Organizační struktura vyučovací hodiny, příprava na vyučovací hodinu dějepisu
 • Samostatná práce žáků v hodinách dějepisu, objevné učení, skupinová práce
 • Metodika využití internetu ve školním dějepisu
 • Moderní didaktická média v dějepisném vyučování, film ve výuce dějepisu
 • Využití beletrie a populárně naučné literatury v hodinách dějepisu
 • Fotografie, historická karikatura, plakát a komiks v dějepisném vyučování
 • Specifika výuky dějin 20. století
 • Specifika výuky nejnovějších dějin, pamětník ve výuce dějepisu
 • Muzeum a výuka dějepisu na ZŠ
 • Projektové vyučování a mezipředmětové vztahy dějepisu na ZŠ
 • Metodika projektového vyučování
 • Metodika hodnocení
 • Autoevaluační techniky vyučujícího dějepisu
 • Metodika a vedení didaktického výzkumu

 

Požadavky ke zkoušce:

Zápočtový test (terminologie didaktiky, faktografie dějepisu ZŠ)
Zpracování a rozbor písemné přípravy na vyučovací hodinu
Zpracování a rozbor didaktického testu
Reflexe a rozbor průběžné pedagogické praxe

 

Doporučená literatura:

Aschenbrenner, M., Beneš, Z., Bocková, A. a kol., Výuka dějin 20. století na českých a slovenských školách, Ústí nad Labem 2006.

Beneš, Z., Gracová, B., Průcha, J. a kol., Sondy a analýzy. Učebnice dějepisu – teorie a multikulturní aspekty edukačního média, Praha 2009.

Čapek, V., Gracová,B., Jílek, T., Východská, H., Úvod do studia didaktiky dějepisu, Plzeň 2005.

Robert ČAPEK, Moderní didaktika, Praha 2018.

Robert ČAPEK, Líný učitel  - Jak učit dobře a efektivně, Praha 2018.

Činátl, K., Pinkas, J., Dějiny ve filmu: film ve výuce dějin, Praha 2014.

Ginnis, P., Efektivní výukové nástroje pro učitele, Praha 2017.

Havlůjová, H., Najbert, J. a kol., Paměť a projektové vyučování v dějepise. Praha 2014.

Hudecová, D., Jak modernizovat výuku dějepisu. Výchovné a vzdělávací strategie v dějepisném vyučování, Úvaly 2007.

Hudecová, D., Labischová, D., Nebojme se výuky moderních dějin, Praha 2009.

Julínek, S., Základy oborové didaktiky dějepisu, Brno 2004.

Julínek, S., Úvod do teorie a praxe výuky dějepisu, Brno 2006.

Kunstová, E. a kol., Metodické inspirace – samostatná práce v dějepise, ASUD 2005.

Labischová, D., Gracová, B., Příručka ke studiu didaktiky dějepisu, Ostrava 2008.

Metodické inspirace – Dějepis po škole, ASUD 1999.

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (verze platná od 1. 9. 2013), Praha 2013.

Geoff PETTY, Moderní vyučování, Praha 2013.

Růžičková, J., Didaktické inspirace, ASUD 1997.

Stradling, R., Multiperspektivita ve vyučování dějepisu:příručka pro učitele, Praha 2004.