HISTORIA CULTURAE

 • Svazek 1 (2002)

Bohumil Jiroušek: Antonín Rezek
České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2002, 224 s.

 

 • Svazek 2 (2003)

Čeněk Zíbrt a kulturní historie (Studie a materiály)

HISTORIA CULTURAE II, Studia 1, ed. Dagmar Blümlová

 

 • Svazek 3 (2004)

Aloys Skoumal (1904-1988)
V průsečíku cest české kultury 20. století

HISTORIA CULTURAE III, Studia 2

 

 • Svazek 4 (2004)

Čas pádu Rukopisů
Studie a materiály

HISTORIA CULTURAE IV, Studia 3

 

 • Svazek 5 (2005)

Čas výstavního ruchu
Studie a materiály

HISTORIA CULTURAE V, Studia 4

 

 • Svazek 6 (2005)

Jaroslav Goll a jeho žáci

HISTORIA CULTURAE VI, Studia 5

(edd. B. Jiroušek - J. Blüml - D. Blümlová, 704 s.)

 

 • Svazek 7 (2005, dotisk 2009)

Dagmar Blümlová: Aloys Skoumal - Ironik v české pasti

HISTORIA CULTURAE VII, Biographia 2

 

 • Svazek 8 (2005) 

Dagmar Blümlová: Teskný historik Ladislav Hofman

HISTORIA CULTURAE VIII, Biographia 3

 

 • Svazek 9 (2006

Čas moderny (Studie a materiály)

HISTORIA CULTURAE IX, Studia 6

 

 • Svazek 10 (2006) 

Česká a československá účast na mezinárodních kongresech historických věd

HISTORIA CULTURAE X, Studia 7

(ed. B. Jiroušek)

 

 • Svazek 11 (2006) 

Bohumil Jiroušek: Jaroslav Goll. Role historika v české společnosti

HISTORIA CULTURAE XI, Biographia 4

 

 • Svazek 13 (2007) 

D. Blümlová - Z. Gilarová a kol.: Čas secese. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století.

HISTORIA CULTURAE XIII, Studia 8

 

 • Svazek 14 (2008) 

D. Blümlová - J. Rauchová a kol.: Čas rychlých kol a křídel, aneb Mezi Laurinem a Kašparem. Kapitoly z kulturních dějin přelomu 19. a 20. století.

HISTORIA CULTURAE XIV, Studia 9

 

 • Svazek 15 (2008) 

B. Jiroušek a kol.: Proměny diskursu české marxistické historiografie (Kapitoly z historiografie 20. století)

HISTORIA CULTURAE XV, Studia 10