Daniel Rauscher

student 3. ročníku ETSN

Nadace Brücke/Most Stiftung, Praha (ČR)V pražské kanceláři německé nadace Brücke/Most jsem strávil dva měsíce od  20. 6. 2011 do 22. 8. 2011 v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Praxi je též možné vykonávat na území České republiky v organizaci, nadaci, firmě, jejíž jednací jazyk je němčina. V tomto případě podléhá absolvování odborné praxe přísnému dohledu a souhlasu Ústavu evropských teritoriálních studií. Celé letní prázdniny jsem tedy sice strávil v Praze, ale mým pracovním jazykem byla němčina.

Nadace Brücke/Most-Stiftung je nevládní nezisková organizace která sleduje výhradně obecně prospěšné a nekomerční účely. Stanovila si za cíl spolupráci s Českou republikou a jinými státy střední a východní Evropy na podporu jejich začlenění do Evropské unie. Posláním nadace je nabídnout otevřené fórum všem, kteří vyhledávají interkulturní setkávání mezi Němci a Čechy. Nadace má své sídlo v Drážďanech a provozuje pobočky ve Freiburgu a v Praze. Hlavním cílem projektu „Pragkontakt" je podpora česko-německého porozumění a spolupráce. Pragkontakt zprostředkovává setkávání skupin studentů z Německa a nabízí kontakt s českými žáky a studenty. Svým tematickým programem s pedagogickým podtextem již několik let podporuje snahu o zvýšení zájmu o české hlavní město u mladé zahraniční generace.

Abych se mohl stát praktikantem pražské kanceláře německé nadace Brücke/Most, musel jsem se nejprve zúčastnit výběrového řízení. Jekoliž byla nabíka odborné stáže zprostředkována Ústavem evropských teritoriálních studií, byl jsem vybranán tajemnicí ústavu PhDr. Mirkou Pitrovou.

   

 

Poté jsem se stal součástí českého zastoupení této nadace pod hlavičkou projektu „Pragkontakt", se sídlem v pražském Paláci YMCA na Praze 1 v ulici Na Poříčí.
 


 
Byl jsem prvním českým praktikantem v této organizaci. Tým v této kanceláři je totiž složen ze dvou stálých zaměstnanců (koordinátor projektu a asistent projektu) a dvou dalších pracovníků, kterými jsou jeden dobrovolník z Evropské dobrovolné služby a praktikant z Německa.
 

První

„Okouknout" si prostředí svého letního působiště jsem byl ještě před začátkem mé praxe. Osobní setkání s budoucími spolupracovníky bylo z mého pohledu velice důležité, protože při práci v menším týmu je znalost prostředí výhodou. Sympatická a přátelsky naladěná schůzka, při které byly domluveny detaily mého pobytu, mi napověděla vše o příjemné a pro mne zajímavé pracovní náplni a také rozptýlila mé přirozené obavy. A proč vlastně říkám první? Protože jsem byl vůbec prvním českým praktikantem, a tak jsem v kanceláři v průběhu praxe získával cenné zkušenosti nejen já, ale i její vedení.

 

Nejen sezení za počítačem

Moje praxe měla dva hlavní styčné body, jejichž splněním jsem měl především přispět k úspěšnému chodu kanceláře. Mým prvním úkolem bylo graficky zpracovat a sjednotit všechny hlavní podklady a materiály Pragkontaktu. Jako příklad bych mohl zmínit všechny nabízené letáky zájemcům o služby projektu, ale také design pro internetové stránky nebo pro stránku na sociální síti Facebook.

Druhým hlavním úkolem byla připrava grantového projektu pro získání peněžního grantu ve výši do 200 000 Kč pro rok 2012 od Magistrátu hl. města Prahy.

Při práci v nadaci jsem musel prokázat velice dobré znalosti německého jazyka. Mnou vypracované texty, propagační materiály i několik verzí grantu pro interní schválení  jsem musel předložit v němčině. Kompletní komunikace v rámci kanceláře probíhá v tomto jazyce. Výborná znalost jazyka byla tady více než nutná.

Za velmi zajímavou zkušenost bych považoval první den mé praxe, který jsem celý strávil na německém velvyslanectví v Praze, kde naše nadace v rámci dne otevřených dveří měla také svůj stánek. Měl jsem možnost setkat se  se samotným velvyslancem a především navázat kontakty v oblasti česko-německého přátelství. V rámci reprezentace nadace jsem se tedy hned první den dozvěděl a posléze předával podstatné informace o nadaci Brücke/Most. Byl to opravdu mimořádný den i pro velvyslanectví, protože den otevřený dveří, který se konal po několika letech, přilákal velkou řadu návštěvníků.

 

 

Další zajímavou zkušeností byl doprovod skupiny německých studentů jako delegát nadace při jejich návštěvě muzea a výrobních prostor ŠKODA Auto a.s. Dále jsem při příležitosti školení v tzv. B-contentu, interním serveru ke správě e-mailové komunikace a internetových stránek nadace, navštívil hlavní kancelář Brücke/Most Stiftung v Drážďanech a seznámil se zde s vedením nadace.


V Praze, jedině blaze :-)

O možnostech se kulturně i sportovně vyžít v našem hlavním městě jistě není nutné mluvit. Rozhodně bych však zmínil tzv. team-buildingové akce v podobě občasné společné návštěvy divadelního představení, baru nebo vzájemné sportovní klání v ping-pongu. V neformální atmosféře se dozvíte daleko více, než-li při překládání, telefonování a vyřizování další komunikace se zájemci nebo partnery nadace. 

 

Mit uns Prag begegnen

Musím poděkovat doktorce Pitrové a nadaci za možnost stát se součástí týmu Pragkontaktu. Největším přínosem pro mne bylo získání samostatnosti při plnění úkolů, umění přistupovat ke společným úkolům konstruktivně a naučit se přijmout nejen pochvalu, ale i kritiku.

 

Absolvování praxe v nadaci Brücke/Most mohu jedině doporučit.

Takže společně poznejte nejen Prahu, ale i práci pro rozvoj česko-německého přátelství!