Martina Matějková, Romana Pešáková, Jan Mátl

studenti 2. ročníku ETSN 

EJBW – Europäische Jugendbildungs – und Jugendbegegnungsstädte Weimar (SRN)


 

Odbornou praxi, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia, jsme vykonali v EJBW.


V rámci povinné praxe, kterou všichni studenti Evropských teritoriálních studií musí projít, jsme se podíleli na česko – německém vzdělávacím projektu ,,Tvůj svět zítřka" (Deine Welt von Morgen), který se z větší části odehrával ve spolkové zemi Duryňsko v Německu, jedna jeho fáze proběhla v České republice.

Protože projekt byl členěn do přípravných seminářů a samostatných fází v rámci projektových týdnů, odehrál se v rozmezí od 5. 1. 2011 do 25. 9. 2011.

 

Nabídku na možnost zapojení se do týmu mladých lidí jsme obdrželi  od paní doktorky Pitrové z našeho ústavu. Odeslali jsme proto naše motivační dopisy a životopisy a obratem nám přišlo vyrozumění, že jsme byli přijati a očekávají nás na začátku roku 2011.


Projekt řešící problémy dnešní doby

Projekt ,,Tvůj svět zítřka" (Deine Welt von Morgen) vznikl za podpory Zemské centrály pro občanské vzdělávání Duryňsko, Evropského centra pro vzdělávání a setkávání mládeže Výmar, české občanské vzdělávací iniciativy Antikomplex. Celý projekt byl financován Evropskou unií v rámci programu ,,Mládež v akci". Byl koncipován pro střední odborné školy a učiliště v Duryňsku a v Čechách. Účelem projektu bylo vzbuzení zájmu u žáků o současném dění, aby si sami uvědomili, že vytváří svou budoucnost a že ji mohou ovlivňovat. Snažili jsme se mezi mladými lidmi zvýšit povědomí o tématech jako např. ,kvalita života, trvale udržitelný rozvoj, změna klimatu atd.

 

 

Dílna budoucnosti - je to na každém z nás

Během školního dne jsme pracovali se žáky metodou Zukunftswerkstatt (dílnou budoucnosti), která sestává ze tří fází.

První fáze je fáze kritiky, během níž se žáci vyjadřují k současným problémům, jako jsou problémy na trhu práce, migrace, zdroje energie, životní prostředí, stárnutí populace, konzumní společnost.

Během druhé fáze, fáze fantazie, se pak snaží hledat utopistická řešení problémů stanovených v první fázi pomocí neomezených prostředků.

Cílem poslední fáze, fáze realizace jsou nápady na činy, které by se daly uskutečnit již teď v našem každodenním životě, abychom žili stylem trvale udržitelného rozvoje. Jako dárek každý zúčastněný obdržel kalendář s informacemi o projektu, řešených tématech a EKO propisovací tužku vyrobenou z recyklovaného a recyklovatelného materiálu.

Na závěr projektového dne následovala diskuze s politiky nebo s odborníky v daných problematikách, kterým žáci mohli k daným tématům klást otázky.

 

Co vše je nutné před projektem aneb štěstí přeje připraveným

Před každou projektovou fází se konal seminář, na kterém se všichni ,,týmáci" připravovali na jednotlivé projektové dny, vyráběly se pomocné plakáty, domlouvala strategie. Každý tým  přípravu pojal dle svého uvážení, některým se lépe přemýšlelo na čistém vzduchu, jiným to lépe pálilo nad sklenicí něčeho osvěžujícího :-) Večer jsme se všichni sešli ve společenské místnosti a probírali, co se během dne vymyslelo a naplánovalo.


K dispozici jsme během projektových fází měli dvě auta (minibusy), do kterých se naše tři týmy rozdělily, a během červnové fáze jsme objížděli české školy, na kterých jsme se žáky projekt vypracovávali (Liberec, Ostrov n. Ohří, Stříbro, Praha…). V září se situace opakovala, jen s tím rozdílem, že naším cílem byly školy v Duryňsku (Erfurt, Jena, Weimar, Zeulenroda…).

 

Proč právě DEINE WELT VON MORGEN?

 

   

Náplň toho, co se od nás očekává, se nám zdála zajímavá a ocenili jsme také uhrazení cestovních a ubytovacích výloh. O nic jsme se nemuseli starat, hostitelská organizace nám zajistila ubytování jak během fáze v Čechách (na koleji VŠE v Praze), tak v Německu (WG, hostel). Zajištěno jsme měli i stravování během seminářů, s tím, že v průběhu projektové fáze bylo jídlo řešeno individuálně.  Za každý projektový den jsme obdrželi navíc odměnu ve výši 20 €. Během projektových dní jsme strávili přibližně 6 hodin ve škole, jednou do týdne jsme měli týmové porady, odpoledne byla volná a zaplnili jsme je převážně procházkami po kulturním Výmaru. Volný čas jsme využili k výletům po okolí nebo jsme pořádali společné akce s ostatními ,,týmáky" (výlet na hrad Wartburg, který je zapsaný na seznamu UNESCO, ,,crepes party" pro poznání francouzské kultury, navštívili jsme koncentrační tábor Buchenwald…).

                             

Theaterplatz in Weimar – Goethe und Schiller 

Martina Matějková a Romana Pešáková a  Jan Mátl

Pracovali jsme v mladém kolektivu a našli si nové přátele V průběhu  projektu jsme i my sami získali cenné informace v oblasti trvale udržitelného rozvoje, ale především jsme byli neustále nuceni mluvit německy, čímž jsme si prohloubili jazykové znalosti a komunikační schopnosti.

Budoucí zájemce asi musíme varovat, že nejhorší částí celé praxe bylo absolutní vyčerpání po prvním víkendu plném koncentrace a nasazení, kdy se od nás během přípravného semináře vyžadovalo vypracovat celý projekt, abychom sami věděli, co může být záludné pro žáky a mohli se na to lépe připravit.

 

Podobný projekt ale můžeme ostatním jen doporučit, rádi na něj budeme vzpomínat! Především nás těší pozitivní ohlasy ze strany učitelů a žáků ze škol, které jsme navštívili.