Miroslava Hanzlíková

studentka 3. ročníku ETSN

Městský úřad Vilshofen an der Donau (SRN)


 

 

Na radnici německého městečka Vilshofen an der Donau jsem strávila dva měsíce od  27. 6. 2011 do 27. 8. 2011 v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí.

Celé letní prázdniny jsem  tedy strávila v Bavorsku.

 

Vše začalo nejprve velkým tápáním, kde vlastně chci svoji praxi vykonávat. Přemýšlela jsem o různých variantách a snažila se najít tu, co by mě nejvíce zaujala a která by se samozřejmě týkala oboru, jemuž bych se v budoucnu ráda věnovala. Nakonec jsem se rozhodla pro oblast veřejné správy. Útočiště jsem nalezla v bavorském městě Vilshofen an der Donau, nedaleko známějšího Pasova, kde jsem mohla působit jako praktikantka na místní radnici.

 

     

 

Radnice ve městě Vilshofen an der Donau

 

První dny pro mě nebyly nikterak jednoduché už jen tím, že bavorský dialekt a spisovná němčina si zrovna nejsou dvakrát podobné. Naivně jsem se domnívala, že na takové instituci, jakou radnice je, se bude mluvit výhradně ,,Hochdeutsch". Z mého omylu jsem byla vyvedena samotným panem starostou, který mě přišel přátelsky přivítat plynulou bavorštinou :-)


Práce na radnici ve Vilshofenu pro mě byla velikým přínosem. Jako praktikantka jsem procházela jednotlivá oddělení a seznamovala se s jejich chodem. Za dva měsíce jsem tak získala nejen mnoho teoretických informací o komunální politice v Bavorsku, ale osobně jsem se mohla zúčastnit nejrůznějších schůzí a porad, být v kontaktu s občany obce a řešit jejich požadavky či stížnosti. Moje práce byla velmi rozmanitá.

Asi nejraději vzpomínám na přípravu akce ,,Donau in Flammen", zaštitovanou právě obcí Vilshofen an der Donau. Jedná se o hudbou doprovázený ohňostroj, který každoročně rozzáří nebe nad hlavní dominantou města – nad Dunajem. Tato velkolepá show se těší velké oblibě. Lidé z dalekého okolí se sjíždí a doslova zaplní oba břehy řeky, aby si vychutnali velkolepou atmosféru. Organizace tohoto třídenního festivalu zabere spoustu času a úsilí. O to náročnější byla příprava letošního ročníku, protože se jednalo o jubilejní desáté představení.

Za nejzajímavější a nejpřínosnější považuji mé působení na personálním oddělení. Zde jsem měla opravdu možnost vše pořádně ,,omrknout". Ředitel tohoto oddělení mi věnoval spoustu času. Seznámil mě se všemi počítačovými programy, které ke své práci potřebuje. Vysvětloval mi, jaké daně zaměstnanci musejí odvádět, jaké druhy pracovních smluv existují, v jakých rozmezích se nachází platové ohodnocení úředníků apod. Vždy se dokázal o všem rozhovořit. Každou mou otázku dopodrobna zodpověděl a pro úplné pochopení přidal i nějaký příklad z praxe. Zajímala ho i naše republika. Často jsme diskutovali a srovnávali, kde je co zavedeno lépe. Například ho velmi zaujalo, že zkušební lhůta při nástupu do zaměstnání v ČR trvá pouze tři měsíce, zatímco v Bavorsku je stanovena na měsíců šest.

Když se zpětně ohlížím za letošním létem, uvědomuji si, kolik nového jsem zažila, co nového jsem si z praxe odnesla. Vzpomínám na své první dny, kdy jsem několikrát zabloudila ve spletitých chodbách radnice, která mi spíše než úřad připomínala labyrint. Třikrát jsem se musela ptát, než jsem našla správnou cestu ze stavebního úřadu do hlavní zasedací místnosti. Po večerech jsem se snažila naučit příjmení všech svých nejbližších spolupracovníků, aby se mi nestal trapas v podobě komolení jmen. Byla jsem v nevýhodě. Zatímco mě, první zahraniční praktikantku na radnici, znali od prvního týdne od uklízeček po starostu naprosto všichni, já jsem začala správně přiřazovat jména k obličejům až o něco později.

Dnes si ale mohu říct, že jsem vše nakonec zvládla. K rychlé aklimatizaci mi napomohla i přátelská atmosféra, která na radnici panuje. Všichni kolegové mi byli ochotni kdykoli pomoci. S pochopením jsem se setkala i u samotného personálního ředitele, jenž se mi snažil ve všem vyjít vstříc.

 

Za dva měsíce strávené v zahraničí jsem si rozšířila své znalosti. A to nemluvím pouze o jazykové stránce. Jsem si jistá, že nabyté zkušenosti mohu zúročit jak ve svém studiu, tak v budoucím profesním životě.