Radka Mášková

studentka 2. ročníku ETSN

Průmyslová a obchodní komora Dolního Bavorska, Pasov (SRN)


V Průmyslové a obchodní komoře Dolního Bavorska v Pasově jsem strávila jeden měsíc od 1. 7. 2011 do 29. 7. 2011 v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Já jsem tedy část akademického roku 2010/2011 strávila v Německu, ve Svobodném státě Bavorsko.

 


Čím se zabývá IHK?

Stáž jsem absolvovala v Průmyslové a obchodní komoře Dolního Bavorska v Pasově na Mezinárodním oddělení, které se zabývá otázkami zahraničních trhů v závislosti na požadavcích členů komory. Byla jsem prvním zástupcem našeho ústavu v této korporaci.

IHK Dolní Bavorsko zastupuje zájmy podnikatelů místního regionu v průmyslu a obchodě. Na rozhraní mezi politikou a hospodářstvím je kompetentním kontaktním partnerem ve všech hospodářských otázkách. IHK radí a pomáhá více než 70 tis. členským firmám. Navíc vykonává státem přenesené výsostné úkoly.

 

 

Moje náplň činnosti v IHK

Mým prvním hlavním úkolem bylo hledání obchodních kontaktů se zahraničními partnery především z České republiky. Konkrétní poptávky německy mluvících firem jsem plnila formou internetových rešerší. Bylo-li třeba, vytvořila jsem k poptávce inzerát či přeložila některé informace.

 

S kolegyní


Mým druhým hlavním úkolem v této organizaci byl překlad 90 stránkové prezentace o struktuře, úkolech a fungování jak zahraničních průmyslových a obchodních komor, tak této konkrétní komory Dolního Bavorska. Tuto prezentaci jsem vypracovávala do dvojjazyčné německo-české podoby. Získala jsem tak náhled do fungování komory a zdokonalila jsem se zároveň v německém jazyce.

Zadání úkolů, jejich vypracování a kontrolu jsem vždy konzultovala s velice ochotnou paní Ing. Pavlou Hažmukovou, M.A., která zde již 5 let působí na pozici Navazování a prohlubování obchodních styků ve Střední a Východní Evropě a zároveň koordinuje a zajišťuje projekty regionu tří zemí (Dolního Bavorska, Jižních Čech a Horního Rakouska).

Pracovala jsem v kanceláři asistentky vedoucího oddělení, paní Enzesberger. Díky jejím častým pracovním telefonátům jsem si postupně na bavorské nářečí docela zvykla.

Vedoucí Mezinárodního oddělení a zároveň člověk pověřený mým odborným vedením, podnikový ekonom pan Peter Sonnleitner, mi dával prostor, abych se o IHK dozvěděla co nejvíce. Proto jsem také měla možnost navštěvovat schůzky se zástupci firem a vzdělávací semináře pořádané komorou. Na akcích jako „Den Číny 2011" a „Úspěšně do USA" jsem měla příležitost osobně poznat mnoho zajímavých a úspěšných lidí, kteří se chystali investovat v USA nebo v Číně. Odborné semináře „DPH na vnitřním trhu EU" a „Úspěšná účast na veletrhu v zahraničí" mi rozšířily obzory.
 


V neposlední řadě jsem se dozvěděla o různých příhraničních projektech zaštiťovaných komorou v rámci INTERREG IV A jako např.: „Efektivní energetický region Jižní Čechy – Dolní Bavorsko" pro zlepšení celkového povědomí o možnostech využívání obnovitelných zdrojů energie nebo vzdělávací program k posílení konkurenceschopnosti podniků „Motor úspěchu 2020".

 

Volný čas v Pasově

O víkendech jsem měla možnost účastnit se např. sportovní akce „Německo se pohybuje, Pasov také", v rámci které sportovalo a tančilo na náměstí téměř dva tisíce lidí a musím potvrdit, že to byla opravdu zábava. Dále jsem se zúčastnila „Noci umělců", což znamená, že ulice, kde sídlí Muzeum moderního umění v Pasově, na jednu noc kulturně ožila. Konalo se zde několik tanečních představení, byly otevřeny ateliery místních umělců a zdejší kluby, podle živé hudby saxofonu vytvářela jedna malířka trojici obrazů s příběhem. Na nábřeží byly za měsíčního svitu vystaveny expozice moderního Street Artu. V době mého pobytu v Pasově zároveň probíhal stanový festival „Eulenspiegelfestival" a sled kulturních akcí „Evropské týdny". Ta kouzelná atmosféra blízko soutoku tří řek: Dunaje, Innu a Ilzu, neměla chybu.
 
Městu Pasov se říká „Město tří řek" nebo dokonce „Bavorské Benátky". Vysoko nad výše jmenovanými řekami se tyčí hrad Veste Oberhaus, v jehož části je zřízena ubytovna. Zde jsem bydlela celou dobu praktika a do IHK jsem každý den jezdila na svém kole. Pasovem vůbec vede mnoho cyklistických stezek, nejznámější je tzv. „Podunajská cyklostezka" vedoucí přes Linec až do Vídně.   
 
 
Zážitkem byl i poslech koncertu největších varhan na světě, které se nacházejí v Dómu sv. Štefana. Celé historické centrum Pasova se starodávnými uličkami stojí za zhlédnutí. Sportovní i kulturní vyžití je v tomto městě opravdu bohaté a již se těším, až zde budu v letním semestru studovat na Pasovské univerzitě.
 
 
Krásné vzpomínky
 
Jsem skutečně velmi ráda, že jsem alespoň jeden měsíc mohla být součástí kolektivu Mezinárodního oddělení IHK Niederbayern. Práce v tomto milém prostředí pro mne byla velkým přínosem. Získala jsem cenné zkušenosti i krásné vzpomínky.