Zuzana Svobodová, Tereza Kopecká

studentky 3.ročníku ETSN

Kinder und Erholungszentrum „Kiez Sebnitz" 


od 1. 7. 2011 do 30. 9. 2011

 

 

V centru „KiEZ" jsme strávily 3 měsíce v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. My jsme tedy praxi absolvovaly v Německu, ve spolkové zemi Sasko.

Protože s organizací KiEZ spolupracujeme již čtvrtým rokem, rozhodly jsme se zde absolvovat také povinnou odbornou stáž. Organizace KiEZ je rekreační zařízení pro děti a mládež (Kinder und Jugenderholungs-zentrum). Najdete ho na hranicích národního parku Saské Švýcarsko, v malebném městečku Sebnitz, zhruba 1 hodinu od Drážďan.


KiEZ nabízí školním třídám, prázdninovým skupinám, rodinám, sportovním klubům i umělecky založeným spolkům různorodě zaměřené atraktivní pobyty – příroda, sport, kultura, jazyk, historie, řemeslo… vše je zde možné vidět, prožít a zažít!

 

Pracovaly jsme na pozici „asistentky oddělení Program a plánování". Naší náplní bylo několik činností, téměř každé odpoledne jsme samostatně vedly výtvarnou dílnu, kde jsme měly většinou na starosti zhruba 2 skupiny dětí (1 skupina = 20 osob). Věnovaly jsme se různým výtvarným technikám, jejichž pomocí jsme se snažily rozvíjet kreativitu dovednosti dětí.

 

 "Kreativkabinett"


Další naší pracovní náplní bylo spravování „Internetové dílny", příprava podkladů a propagačních materiálů organizace, vyhodnocování projektů a zpracovávání dotazníků a připomínek.

 

„Die Vorbereitung für unsere Projekte"


Na starosti jsme měly poté večerní program a zábavu pro všech 16 skupin dětí současně, což také vyžadovalo odpovídající přípravu před každou akcí. Pracovaly jsme též v jednom z projektů zážitkové pedagogiky, které organizace každoročně připravuje pro jednotlivé skupiny – Projekt „Abenteuer in der Gruppe".

Byly jsme „nasazeny" také do skvělé celodenní hry "Auf der Suche nach Mysterix." Naše kostýmy byly vskutku zajímavé. Posuďte sami…

 

    

"Die ägyptische Königin Kleopatra und ihre Dienerin"

 

Celkově jsme se účastnily několika různých projektů a naše práce byla velice různorodá, a tím i časově náročná. Díky tomu jsme měly šanci vyzkoušet si různé činnosti, a využít v praxi flexibilitu, která je českému národu vlastní.

 

Proto ještě jednou děkujeme!


Na závěr bychom chtěly srdečně poděkovat paní doktorce Pitrové, za ochotu a pomoc s vyřizováním všech potřebných formalit, a samozřejmě celému KiEZ – Teamu, za jejich snahu nám kdykoliv pomoci, a také za trpělivost a skvělou atmosféru, kterou jsme si opravdu užívaly. Jsme velice poctěné, že se každoročně můžeme stávat jejich součástí. Zdokonalily jsme se v německém jazyce, naučily jsme se pracovat v určité časové tísni, zjistily jsme, jak funguje organizace podniku, a jaké to být součástí oddělení „Program a Plánování".