Aneta Reizigová

studentka 2. ročníku ETSN

Odborná stáž v Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn a na Okresním úřadě Freyung-Grafenau (SRN)


 

V okresním městě Freyung ve Svobodném státě Bavorsko ve Spolkové republice Německo jsem strávila dva měsíce od 20. 8. 2012 – 12. 10. 2012. Přesněji jeden měsíc na Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn a druhý měsíc na Okresním úřadě Freyung-Grafenau v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Strávila jsem začátek akademického roku 2012/2013 v Dolním Bavorsku, v příhraničním okrese Freyung-Grafenau.

Tuto odbornou stáž jsem absolvovala společně s kolegou Michalem Kušnirikem. To vše díky dohodě Ústavu evropských teritoriálních studií FF JU v ČB a Okresního úřadu Freyung-Grafenau na výměnu praktikantů. Já a můj kolega jsme byli v pořadí již druhými reprezentanty našeho ústavu.
 
 
Okresní úřad/ Landratsamt Freyung-Grafenau
 
Okresní úřad se nachází v městečku Freyung, sousedí s budovou Euroregionu, kde probíhala druhá etapa mé stáže. Na Okresním úřadě jsem pracovala v kanceláři spolu s asistentkou pana Matschinera, který je vedoucí kanceláře okresního rady Ludwiga Lankla a naši stáž na úřadě zodpovídal. Zde jsem mohla mj. poznat velice zajímavý systém tzv. dobrovolnické práce, do které jsou zapojeni především studenti základních a středních škol.
Mým hlavním úkolem na Okresním úřadě byl český překlad oficiálních webových stránek Okresního úřadu Freyung-Grafenau. Tuto práci jsem konzultovala především s panem Matschinerem a paní Binder, která pracovala v sekci IT.
Vedle českého překladu jsem měla na starosti organizaci pošty a různé administrativní práce. Každodenní překlad byl celkem náročný, ale zato velmi úspěšný a pro německou instituci smysluplný.
 

Z leva: Michal Kušnirik, paní Binder a já.


 
Zajímavé bylo i trávení volného času.
Díky panu Matschinerovi a turistickému výšlapu na Bučinu jsme se s kolegou Michalem Kušnirikem mohli podívat po krásné přírodě v okolí vesničky Finsterau, kde jsme byli ubytováni. V místním muzeu, resp. v typické bavorské hospůdce, bylo pro nás po celodenním výletě přichystané typické bavorské jídlo o třech chodech. Výborné to bylo.


   

                 Bučina-zastávka na kafe a občerstvení                              Hraniční pásmo, Bučina a kolega Kušnirik

  

 
 Na Okresním úřadě jsem byla přijata mile. Mé okolí se snažilo o dobrou a srozumitelnou komunikaci, resp. se snažilo mluvit německy, ne bavorsky :-). Ano, začátky s „bavorštinou" pro mě nebyly vůbec jednoduché, ale díky kolektivu to šlo dobře a den za dnem se to zlepšovalo.
 
 
Euroregion Bavorský les/ Euregio Bayerischer Wald
 
Druhou část mé stáže jsem absolvovala na Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn. Hlavním cílem EUREGIA je podpora přeshraniční komunální spolupráce a navazování přeshraničních kontaktů mezi občany. Je centrem koordinace přeshraničních projektů mezi Bavorskem, Čechami a Rakouskem. Činnost EUREGIA je podporována z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), konkrétně z jeho programů „Cíl 3 – přeshraniční spolupráce Svobodný stát Bavorsko – Česká republika 2007-2013" a „INTERREG IV Bavorsko – Rakousko 2007-2013".
Mojí náplní práce byla spolupráce s  Lucií Dreher, která působí v instituci EUROPE DIRECT v sídle EUREGIA ve Freyungu. Vypomáhala jsem jí s věcmi týkajících se „Gastschuljahr 2012/2013". S tímto projektem byla spojena exkurze Burghausen, kterou měla na starosti právě Lucie Dreher. Této exkurze jsem si účastnila i s kolegou Kušnirikem a se studenty českých gymnázií, kteří byli vybráni pro studium a pobyt na bavorských gymnáziích na jeden školní rok.
 

Všichni: vybraní studenti z českých gymnázií, jejich učitelé a „náhradní" rodiče … Exkurze Burghausen

 

Dále jsem se díky Kasparu Sammerovi, vedoucímu EUREGIA ve Freyungu, účastnila tří velice zajímavých jednání, a to v rakouském městě Schärding – Klimaschutz & Energiewende in Kommunen, dále v Českých Budějovicích – Jihočeský kompas – veletrh turistických zážitků, možností a vizí a také v Českém Krumlově - European Cooperation Day: Zentrale Veranstaltung für den bayerisch-tschechischen Grenzraum in Český Krumlov a součástí této akce bylo také otevření místnosti v Museu Fotoateliér Seidel věnované partnerskému muzeu „Born in Schiefweg" z Schiefwegu nedaleko Waldkirchenu.

Kolektiv na Euregiu byl velice milý a přátelský. Je to převážně mladý kolektiv se třemi Češkami, takže komunikace byla o něco jednodušší než na Okresním úřadě. Všichni mě přijali velice mile, dodnes jsem s některými v kontaktu.

 

Společné foto před Museem …

 
Celá praxe proběhla bez problémů, kolektiv jak na Okresním úřadě, tak na Euregiu byl velice milý a přátelský. Cítila jsem se zde dobře, nikdo na mě nepohlížel jako na cizince, brali mě jako rovnocennou osobu. Pracovní podmínky byly výborné. Dále jsem byla mile překvapena, že mi byla svěřena takový zodpovědný úkol, jako je český překlad oficiálních stránek okresu Freyung-Grafenau.
Tato praxe byla pro mě velikým přínosem v mnoha směrech, zejména však v oblasti jazykových kompetencí. Z praxe jsem si odvezla spoustu nezapomenutelných zážitků. Dokonce o nás psali i v tisku, kolegové z Euregia si schovali tento výstřižek z novin na památku.
 
Tímto bych chtěla velmi poděkovat zejména paní doktorce Kubatové Pitrové za umožnění této skvělé praxe.
A také bych chtěla moc poděkovat všem kolegům z obou institucí za vstřícný přístup, přátelské přijetí a trpělivost s počáteční jazykovou bariérou.