Dagmar Bártlová

studentka druhého ročníku ETSN

Odborná stáž v Kanceláři Jihočeského kraje v Bruselu


Jako praktikantka ve Stálé kanceláři Jihočeského kraje v Bruselu jsem strávila pět měsíců od 2. 1. 2012 do 31. 5. 2012, a to v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování příslušné odborné stáže.

Studenti obvykle plní povinnou praxi v německy mluvících zemích, nicméně Brusel je místo, kde se střetávají různé národnosti a místo, kde lze němčinu, stejně jako francouzštinu, angličtinu či vlámštinu použít každý den a při různých příležitostech.
Kancelář Jihočeského kraje sídlí v blízkosti Evropského parlamentu a pár minut chůze od dalších evropských institucí. Jejím posláním je např. poskytovat informace představitelům Jihočeského kraje a jiným privátním a veřejným subjektům v Jihočeském kraji o politickém dění v EU, navazovat a udržovat kontakty s institucemi EU, pomáhat Jihočeskému kraji v přístupu k programům finanční podpory EU či spolupracovat s jinými regionálními zastoupeními v Bruselu. V neposlední řadě také spolupracuje s jihočeskými vysokými školami a umožňuje studentům uskutečnit odbornou zahraniční stáž právě pod svou záštitou. 
V rámci své praxe jsem se setkávala s různorodými úkoly, které mne vždy něčím obohatily, ať už se jednalo o práci v kanceláři či v terénu. V kanceláři bylo nutné zajistit její běžný každodenní chod, a to zejména v nepřítomnosti ředitele kanceláře. Mezi běžné úkoly patřila administrativa, správa webových stránek kanceláře, vkládání výzev k projektům na webové stránky, stejně tak jako článků, týkajících se nejčerstvějších událostí v Bruselu. Často bylo nutné provádět překlady jednak různých článků, ale také větších dokumentů a jejich následné zpracovávání podle toho, jakému účelu měly posloužit. 
 
Návštěva hejtmana Jihočeského kraje. Kancelář poskytuje organizační i odborné zázemí hejtmanovi Jihočeského kraje pro výkon jeho mandátu jakožto člena Výboru regionů.

 Zleva: Já, hejtman Jiří Zimola, další dvě kolegyně stážistky.

 
Velice zajímavá byla práce mimo kancelář. Jako stážistka v Bruselu jsem měla možnost vstoupit na půdu evropských institucí. Tato možnost se mi naskytla jak v rámci mé pracovní doby, tak mnohokrát i v rámci volného času. V pracovní době jsem měla povinnost či možnost navštěvovat konference na různá témata, na kterých se získávají pro kancelář důležité informace. Jeden z velice příjemných pracovních dnů jsme prožili u příležitosti Dne otevřených dveří evropských institucí, kdy bylo naším úkolem ve Výboru regionů reprezentovat Jihočeský kraj. Jedná se každoroční akci s mnoha návštěvníky, kteří mají možnost nejen nahlédnout do všech evropských institucí, ale také zábavní formou přijímat informace o Evropské unii či si naživo vyzkoušet hlasování v Evropském parlamentu.
 
Na konferenci pořádané zastoupením Svobodného státu Bavorsko v Bruselu

   
Prezentace Jihočeského kraje spolu   
s dalšími regionálními zastoupeními ČR v Bruselu.

V Bruselu se každoročně konají dvě hlavní české akce. Jednou z nich je Czech Street Party a tou druhou je Český ples v Bruselu, kde jsem měla možnost strávit jeden z hezkých večerů a navíc vypomoci v průběhu plesu. Další podobnou událostí byl velkolepý Vídeňský ples.
  

   

Volný čas se dá v Bruselu využít všelijak. Město nabízí mnoho památek a kultury, zajímavostí či zábavy. Pokud nechcete volný víkend trávit v Bruselu, můžete objevovat nejen ostatní belgická města, ale také podniknout výlet do Holandska, Francie, Anglie, Lucemburska či Německa, která máte jako na dlani. Já jsem podnikla výlet do Paříže, Lucemburku, Amsterdamu a Rotterdamu.

 

   

                                               Oblouk Palais du Cinquantenaire nedaleko mého bydliště.                          Atomium v Heyselském parku.
 
Během své odborné stáže jsem získala mnoho cenných zkušeností, kontaktů a poznala jsem spoustu nových přátel a zajímavých osobností. Jsem velice ráda, že jsem mohla vykonat odbornou stáž právě v Kanceláři Jihočeského kraje v Bruselu, což mi bylo obrovským přínosem.