Lenka Blažková a Gabriela Dupalová

studentky 3. ročníku oboru ETSN

Odborná stáž v Institutu regionů Evropy v Salzburku (Rakousko)


Na gaisbergu (hoře tyčící se nad Salzburgem)

S kolegyní Gabrielou Dupalovou jsme strávily 8 týdnů od 7. 7. do 30. 8. 2013 v rakouském Salzburgu, kde jsme v neziskové organizaci Institut regionů Evropy (IRE) plnily povinnou odbornou praxi v rámci našeho oboru Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země. Stáž byla dohodnuta PhDr. Miroslavou Kubatovou Pitrovou, Ph.D., z Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky a panem Dr. Joachimem Fritzem, generálním sekretářem IRE.

Institut regionů Evropy je nezisková organizace založená roku 1994 bývalým salzburským zemským hejtmanem Prof. Dr. Franzem Schausbergerem s cílem vytvořit platformu pro evropské regiony, obce a podniky. Jakožto politicky nezávislá organizace chce přispět k využití hospodářského potenciálu evropských regionů i k podpoře přeshraniční spolupráce. V současné době čítá kontaktní síť IRE přes 120 členů z 19 zemí Evropy.

Při předávání certifikátu s prof. dr. Franzem Schausbergerem, ředitelem a zakladatelem IRE


 
Naše přijetí v institutu bylo velmi milé a přátelské. Díky pozitivnímu přístupu vedení, zaměstnanců i ostatních stážistek jsme se zde brzy cítily příjemně a postupem času také ztrácely ostych komunikovat. Náš přímý nadřízený Dr. Joachim Fritz nám byl kdykoliv ve všem nápomocen a snažil se nám detailně přiblížit každodenní chod institutu, díky čemuž jsme získaly vhled do činnosti neziskové organizace. Mimo jiné nám také zajistil ubytování na koleji v blízkosti centra, takže jsme každý den do práce dojížděly 10 minut trolejbusem.

 Joanna Chmielecki, B.A. (PR a média), Anna Golemac (stážistka), my dvě a Dr. Joachim Fritz (generální sekretář)

První měsíc bylo hlavní náplní naší práce zpracovávání studie na téma „Krajské volby 2012 v ČR – analýza, výsledky, komentáře". Tuto rešerši v německém jazyce jsme psaly ve dvojici a na konci našeho pobytu prezentovaly v PowerPointu před vedením firmy. Po odevzdání byla rešerše zařazena do archivu společně s ostatními pracemi stážistů.

  

   

S ostatními stážistkami a se Samrou Rahmanovic (office manažerka)


 
Druhý měsíc jsme společně pomáhaly při přípravě 9. konference evropských regionů a měst, která se koná 13.–15. října 2013 v rakouském Pamhagenu (Burgenland) a maďarském Sopronu. Naším hlavním úkolem bylo zpracovávání nejrůznějších rešerší, vyhledávání vhodných potenciálních účastníků z ČR a jejich kontaktování e-mailovou či telefonickou cestou. Shromažďovaly jsme tedy kontakty na primátory, starosty, spolky, svazy, neziskové organizace, podnikatele, euroregiony a jiné instituce, které by mohlo zajímat téma konference. Tím byla „Přeshraniční spolupráce jako budoucí strategie pro oblast ekonomiky a politiky", jež se týkala zejména oblasti obnovitelných zdrojů energie, zdravotnictví, dopravy a cestovního ruchu. Na tuto konferenci jsme byly též pozvány.

Kromě těchto dvou hlavních činností jsme také zajišťovaly překlady z německého do českého jazyka, například jsme se staraly o překlad německých stránek institutu na Wikipedii, překlad zvacích dopisů k připojení do sítě IRE, překlad části webových stránek IRE atd. Měly jsme také možnost zúčastnit se pravidelné porady a setkat se se zajímavými osobnostmi rakouské politické scény, kupříkladu s paní Brigittou Pallauf.

V průběhu stáže jsem byla vedením IRE oslovena, zda bych měla zájem stát se koordinátorkou institutu pro Českou republiku. Nabídka této dobrovolnické činnosti mě velice mile překvapila a ráda jsem ji přijala. Mé aktivní zapojení bude spočívat především v překladech a též v pomoci při organizaci jakékoli mezinárodní akce konající se na území České republiky, případně v zahraničí.

 
Mimo naši pracovní dobu jsme měly možnost poznávat krásy Salzburku a jeho okolí.

S kapitánem výletní lodi Amadeus

Salzburk je znám především díky četným horským jezerům a solným dolům. Ve volném čase jsme si udělaly například výlet na nejvyšší horu Solhnohradska – Untersberg (1 973 m), na horu Gaisberg (1 265 m) nebo na nejpříkřejší horu Schafberg (1 783 m). V krásných červencových dnech jsme se jely koupat k blízkému Fuschlsee, nejstudenějšímu jezeru Solné komory, a v srpnu jsme si udělaly výlet do překrásného Hallstattu, městečka ve skále, ke kterému se dá dojet pouze přívozem přes jezero Hallstätter See.

  

        

Vyhlídky Welterbeblick v Hallstattu a v solných dolech v Hallstattu


 
Na doporučení jsme též vyjely za hranice – do německého Mnichova. Za zmínku stojí také výlet s panem doktorem Fritzem, který nás pozval na oběd a do známého Hangaru-7, kde firma Red Bull vystavuje modely letadel, formulí, motorek atd. Neopomněly jsme ani samotný Salzburk – za naše dvouměsíční působení jsme prošly Staré i Nové Město, díky tzv. Salzburger Card jsme měly vstup do všech památek, pivovaru a plavbu lodí po řece Salzach zdarma. Ochutnaly jsme místní kuchyni, přičemž nejvíce nám učarovaly dezerty z kavárny Tomaselli, kam chodíval sám Mozart, a cukrárny Fürst, která vyrábí originální Mozartovy koule.

                                                                                            

Společně jsme se také zasmály u zkoušky rakouských krojů :-), jejichž nošení není ve městě žádnou výjimkou.

 

S Dr. Fritzem v Hangaru-7


Měly jsme velké štěstí na počasí, celý červenec padaly teplotní rekordy a typický „Schnürlregen" neboli provazcový déšť se nám vyhýbal. Díky tomu jsme se mohly kochat krásami rozkvetlých zahrad zámku Mirabell, výhledy z místních hor Mönchsberg, Kapuzinerberg a z pevnosti Hohensalzburg nebo právě probíhajícími salzburskými „Festspiele" – slavnostmi, které se zde konají každé léto po dobu 6 týdnů. I díky této slavnostní atmosféře byl pro nás Salzburk městem kultury, hudby, historie, procházek a zábavy.

Největším přínosem pro nás jakožto stážistky bylo zlepšení komunikačních dovedností, ztráta ostychu a začlenění se do nového, příjemného kolektivu. Naučily jsme se pracovat jako součást týmu podílejícího se na přípravě mezinárodní konference a poznaly chod neziskové organizace.

Osobně jsem velice vděčná za tuto příležitost, která mi přinesla nejen nové zkušenosti a kontakty, ale také spolupráci s vedením institutu do budoucna. Bylo nám ctí být na dva měsíce součástí týmu, který pracuje s nasazením, je plný pozitivní energie a neutuchající motivace :-).

Děkujeme české i rakouské straně za možnost tuto skvělou stáž absolvovat!  

 
Lenka Blažková