Marek Pršín

student 2. ročníku ETSN

Odborná stáž v Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn a na Okresním úřadě Freyung-Grafenau (SRN)


 

Zvláštností našeho oboru „Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země" je skutečnost, že součástí studijního plánu je i povinný předmět, jehož smyslem je uskutečnit odbornou pracovní stáž v některé německy mluvící zemi. Svou stáž jsem absolvoval na Okresním úřadu Freyung-Grafenau a v kanceláři Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn (EUREGIO Bayerischer Wald/Böhmerwald/Unterer Inn). Můj pobyt v okresním městě Freyung v Bavorsku trval od 17. 6. 2013 do 16. 08. 2013.

První měsíc svého praktika jsem strávil na okresním úřadě, druhou polovinu v Euroregionu.

Odbornou stáž jsem absolvoval společně s kolegyní Janou Schwarzovou. Toto praktikum se uskutečnilo v roce 2013 již třetím rokem na základě dohody našeho ústavu s Okresním úřadem Freyung-Grafenau.

Po našem příjezdu do Freyungu jsme byli velice mile přivítáni pracovnicí okresního úřadu, slečnou Fesl a ubytováni v komplexu prázdninových bytů Ferienpark Geyersberg, kde jsme bydleli po celou dobu našeho pobytu. Náklady na ubytování nám hradil okresní úřad, kterému se za tímto účelem podařilo získat prostřednictvím Euregia příspěvek z Evropské unie.  

Landratsamt Freyung-Grafenau / Okresní úřad Freyung-Grafenau
 
První část praktika od 17. 6. do 16. 8. jsem pracoval v kanceláři okresního rady Ludwiga Lankla na Okresním úřadě Freyung-Grafeanu. Hned první den jsme se mohli seznámit s úskalími bavorského dialektu, neboť jsme byli pozváni na zasedání okresního sněmu a mohli tedy sledovat jeho průběh.

V rámci svého působení v kanceláři okresního rady na okresním úřadě jsem byl pověřen překladem oficiálního webu okresu Freyung-Grafenau do češtiny, kromě toho jsem překládal reklamní a projektové dokumentace okresního zimního střediska Mitterdorf. Seznámil jsem se také se zajímavým projektem Mitmachen Ehrensache, jehož cílem je získat žáky škol v daném orkrese pro dobrovolnickou činnost v rámci různých dobrovolných a dobročinných spolků, jako je například Bavorský červený kříž, dobrovolní hasiči, charita atd. Někdy jsem byl téměř zaskočen zodpovědností, která mi byla svěřována, jako např. třízení důležitých listin zaslaných vládní oblastí Dolního Bavorska na základě jejich obsahu. Již před naším odjezdem do Freyungu jsme byli ředitelem kanceláře okresního rady, Karlem Matschinerem, který byl za naše praktikum zodpovědný, pověřeni vyhotovením prezentace na téma český školský systém. Na toto téma jsme s kolegyní přednášeli na místních školách. Celkem jsme uskutečnili 19 přednášek. Úkol to byl poměrně náročný, ale zároveň bych to hodnotil jako velice zajímavou a užitečnou zkušenost. Kromě toho, že jsme místním žákům představili náš český školský systém, který se od bavorského velice liší, mohli jsme lépe poznat i ten jejich.

 

    

S vedoucím kanceláře okresního rady, panem Karlem Matschinerem (vlevo), s okresním radou, panem Ludwigem Lanklem (vpravo)

 

EUREGIO Bayerischer Wald/Böhmerwald/Unterer Inn /Euroregion Bavorský les/Šumava/ Dolní Inn

V polovině praktika jsme se s kolegyní vystřídali. Já jsem se přesunul na Euregio a kolegyně do kanceláře okresního rady. Vzhledem k tomu, že bavorským žákům končí školní rok až koncem července, první část mého pobytu na Euregiu se nesla především ve znamení již výše zmíněných přednášek o českém školském systému. Na Euregiu byla naší kontaktní osobou paní Dreher, která má na starosti projekt Euregio Gastschuljahr. V rámci tohoto projektu mohou čeští žáci středních škol, vycestovat do Bavorska. Prací mě zásobovala především paní Dreher, které jsem pomáhal s přípravami projektu Gastschuljahr pro následující školní rok, neminul mě však také úklid archivu, příprava akcí pořádaných Euregiem a informačním centrem Europe Direct, analýza a archivace článků z denního tisku a také práce na aktualizaci a vytváření nových sekcí na webu obou dvou kanceláří. Euregio nás s kolegyní vyslalo také do Českých Budějovic, kde jsme v rámci festivalu Vltava žije propagovali Evropský region Dunaj – Vltava při příležitosti oslavy jeho prvního výročí od založení v roce 2012.

 

Se zaměstnanci Euregia

S kolegyní Janou Schwarzovou a Teresou Krieg v Českých Budějovicích

Na závěr našeho praktika ve Freyungu si pro mě a kolegyni pan Matschiner připravil exkurzi do Pasova. Průvodkyní nám byla slečna Fesl. Navštívili jsme pasovský Veste Oberhaus, ze kterého je krásný výhled na celé historické centrum. Abychom mohli poznat město na soutoku tří řek i z jiné perspektivy, vzala nás slečna Fesl na vyhlídkovou plavbu parníkem, během které jsem mohl pořídit řadu zajímavých fotografií. 

  

 

Pasovská radnice            

S kolegyní Janou Schwarzovou      

 

 Pohled na Pasov z lodi

 

Jelikož jsem stále aktivním sportovcem a pravidelně se účastním soutěží v atletice, neudělal jsem ani během svého praktika výjimku. Podařilo se mi navázat kontakt s místními závodníky a atletickou obcí a přihlásil jsem se mimo soutěž na mistrovství Bavorska, které se konalo v Plattlingu nedaleko od Degendorfu.

Okolí Freyungu a Bavorský les jsem poznával především ze sedla horského kola odpoledne po práci nebo o víkendech.

 

 

Naší pozornosti nemohla uniknout ani známá „Baumwipfelpfad".

Byl jsem velmi mile překvapen, jak přátelští a otevření obyvatelé Bavorska jsou, což je téměř v příkrém rozporu s tím, jak jsou naši západní sousedé vnímáni v Čechách.

Praxi na Okresním úřadě Freung-Grafenau a Euregiu hodnotím velice pozitivně. Především díky přednáškám na místních školách, které byly zpočátku velkou výzvou, jsem si vyzkoušel vystupování na veřejnosti v cizím jazyce. Kromě toho jsem měl možnost zdokonalit se v řadě dalších činností, zlepšil slovní zásobu a naučil se lépe porozumět bavorskému dialektu.