Michaela Klofáčová

studentka 1. ročníku ETSN

DAAD-Institutspartnerschaft (GIP), Univerzita Augsburg (SRN)


 

  

DAAD-Institutspartnerschaft (GIP)
 
Na Univerzitě v Augsburgu ve Spolkové republice Německo, ve Svobodném státě Bavorsko, v hlavním městě Švábska jsem strávila celkem 4 měsíce, tj. 1. 5. – 23. 8. 2013 v rámci odborné praxe/studijního pobytu, který musí studenti oboru Evropská teritoriální studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže či studijního pobytu v některé z německy mluvících zemí. Studijní pobyt v Bavorsku jsem absolvovala na konci svého prvního ročníku na FF JU v ČB.


Poprvé mě na myšlenku studijního pobytu přivedla PhDr. Mirka Kubatová Pitrová, Ph.D., tajemnice Ústavu evropských teritoriálních studií FF JU v ČB. Studijní pobyt v Augsburku je výsledkem prestižního tzv. GIP partnerství Ústavu germanistiky FF JU s Univerzitou Augsburg. Koordinátorem GIPu je doc. Dr. habil. Jürgen Eder z Ústavu germanistiky FF JU v ČB společně s prof. Dr. Mathiasem Mayerem, pracovníkem Katedry germanistiky, Filozoficko – historické fakulty Univerzity Augsburg. Studijní pobyt jsem absolvovala společně s kolegyní z ročníku Šárkou Zákostelskou.
 
 

„Deutsch als Fremdsprache"
 
Univerzitu Augsburg tvoří sedm fakult. Jednou z nich je Filozoficko-historická fakulta, na které se nacházel můj obor „Němčina jako cizí jazyk". Kurzy tohoto oboru jsem navštěvovala necelé tři měsíce a seznámila jsem se zajímavými lidmi z téměř celé Evropy. Kromě kolegů studentů jsem měla tu čest poznat celé vedení oboru Němčina jako cizí jazyk, které se mě hned první den laskavě ujalo. Za mnohé vděčím i sekretářce tohoto oboru Elizabeth Bunz za pomoc při řešení běžných situací, se kterými se cizinec v nové zemi setká a jejímu manželovi Wolfgangu Bunzi za zprostředkování úžasného bytu nedaleko centra.
 

      

Univerzitní kampus

 

Internationaler Sommerkurs 2013

Součástí mého studijního pobytu byl i Mezinárodní letní kurz 2013 v Augsburgu (http://sommerkurs2013.wordpress.com/), ve kterém se sešlo přes 50 studentů z více než 20 zemí světa. Tento kurz trval 4 celé týdny a byl rozdělen do několika fází.
 

První den jsme byli rozřazeni na základě testu do tří skupin podle úrovně znalostí německého jazyka a po zbytek týdne jsme v těchto skupinách opakovali gramatiku. Druhý týden jsme měli přednášky týkající se přípravy, průběhu a zpracování interview. Byli jsme rozřazeni do tématických skupin jako např. Erinnerungsorte, Kino- a Theaterleben nebo Média. Já si zvolila téma mě nejbližší – Média a Marketing. Moji kolegové ve skupině pocházeli z České republiky, Ruska, Bulharska a Afgánistánu. 
Dostali jsme k dispozici pět partnerů z pěti marketingových institucí v Augsburgu a našim úkolem bylo udělat s nimi co nejlepší interview. Toto probíhalo třetí týden a týden poslední jsme měli zpracovat naše odpovědi, vytvořit odbornou zprávu a prezentaci. Poslední den našeho kurzu jsme ve skupinkách prezentovali naši dvoutýdenní práci. Na prezentace byli pozváni všichni studenti kurzu, všichni partneři ze všech institucí, profesoři, pracovníci a samozřejmě naši tutoři a docentky.
 

   

Při správně napsané zprávě a úspěšné prezentaci se všichni účastníci kurzu dočkali toho, co pro ně bylo nejdůležitější – certifikátu.
 

Povinné akce

V rámci letního kurzu jsme se zúčastnili několika akcí. Jednou z nich byl např. augsburský Friedensfest, což je speciální svátek ve městě Augsburg. Pozvaní lidé z Augsburgu nakoupí, uvaří, napečou tradiční pokrmy, někteří odvážnější se obléknou i do kostýmu a všichni se setkají nejdříve v kostele sv. Anny, kde proběhne tradiční mše a poté se obyvatelé přesunou na dvůr pod kostelem, kde hodují, poslouchají hudbu a vítají zvané hosty. I my jsme měli tu čest patřit k pozvaným.
 
Dalším výletem byla návštěva letního divadla Sensemble, kde probíhala show improvizační skupiny. Pro přiblížení se jednalo o podobný druh zábavy jako je v České republice Partička, doplněný pouze po celou dobu vystoupení živou hudbou.
 

Jeden večer se odehrával v zahrádce příjemné restaurace, kde česká skupina účastníků kurzu byla pozvána Čechy žijícími v Augsburgu. Na našem kurzu se sešlo dohromady 10 Čechů a jedna Slovenka, tudíž jsme měli velkou převahu. Německý jazyk ale přesto převládl J. Večer v české společnosti byl velmi zajímavý. Setkali jsme se s lidmi mladší i starší generace, s lidmi, kteří to v období komunismu době neměli jednoduché, a jejich cesta vedla právě do Augsburgu. Tento večer byl pro mě asi nejpřínosnějším z celého pobytu, dozvěděla jsem se o možnostech, které student česko – německých studií či jiných studií souvisejících s německým jazykem má, a jak by jich měl správně využít.
 

Výlety a kulturní vyžití
 
Bavorsko je překrásná spolková země s mnoha možnostmi cestovat. Získalo si mě hlavně svojí přírodou. Proto mým největším turistickým zájmem byly oblasti, ze kterých tato neuvěřitelná příroda dýchala. Navštívila jsem různá jezera jako Bodamské, Kuhsee, Baggersee, kanál protékající přímo Augsburgem – Eiskanal a krásné botanické zahrady.
 

    

Další atrakcí byla návštěva hlavního města Svobodného státu Bavorko, Mnichova. A to hned dvakrát. Poprvé se cílem mé návštěvy staly památky, hlavní třída, ochutnávka tradičních bavorských pokrmů jako bavorské klobásy, preclíky a samozřejmě co bych byla za reprezentantku České republiky bez ochutnávky bavorského světlého a kvasnicového piva :-) Podruhé byl Mnichov zmapován trochu z jiného, jakožto technického pohledu. Návštěva Německého technického muzea a Muzea BMW byla chvílemi ne příliš „holčičí". Jelikož jsem ale velký fanoušek rychlých aut a jednou z mých oblíbených značek je právě BMW, bylo to pro mě poučné.
 

     


 Závěrem bych chtěla říci, že jsem do Německa odjížděla s ne příliš velkým optimismem. Brala jsem tento pobyt spíše jako povinnost při studiu. Zpočátku jsem byla zmatená, ale měla jsem kolem sebe lidi, kteří mi pomohli. Naučila jsem se samostatnosti v cizí zemi, poznala jsem studenty z celého světa, se kterými jsem a budu v kontaktu, zažila spoustu legrace, dobrodružství a emocí, přestala jsem se bát mluvit, obdržela certifikát...
V neposlední řadě moje budoucnost dostala nějaký směr.
 
Tyto čtyři měsíce byly nejlepšími měsíci v mém životě a děkuji všem, kteří mi dali takovou příležitost :-)