Jan Cingroš

student 3. ročníku ETSN

Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (SRN)V rámci našeho studijního oboru „Evropská teritoriální studia - ČR a německy mluvící země” musí každý student povinně absolvovat odbornou praxi či studium v některé z německy mluvících zemí.

Období od 29. 09. 14 - 19. 12. 2014 jsem strávil v Centru Bavaria Bohemia (CeBB) německém Schönsee na své odborné stáži. Byl jsem již čtvrtým zástupcem našeho ústavu, který praxi v tomto malebném městečku ležícím v okrese Schwandorf v Horní Falci absolvoval.

Zrekonstruovaná budova bývalého obecního pivovaru, v níž dnes sídlí CeBB

CeBB funguje jako kulturní točna a informační centrum zprostředkovávající spolupráci mezi českým a bavorským územím. Aktivita tohoto centra, která byla zahájena v roce 2006, se koncentruje zejména na prohloubení a zintenzivnění česko-bavorské kulturní kooperace.

První týdny v CeBB hodnotím jako poměrně hektické, avšak příjemné prostřední a zejména přátelští a milí kolegové mi začátek pracovní stáže jednoznačně ulehčili. K mým pracovním aktivitám, které jsem v CeBB vykonával, patřila především různorodá práce na počítači - redakční zpracování kulturních tipů pro západní a jižní Čechy a Horní Falc, které jsem následně každý týden uveřejňoval na internetovém portálu www.bbkult.net. K mé další činnosti patřila osobní, ale i telefonická péče o návštěvníky CeBB  - Falls ich verstanden habe :-). Dále jsem se zaobíral překlady kulturních tipů, různých emailů, ale i dokumentů, a to jak do českého, tak i do německého jazyka, ve kterém jsem měl možnost se v průběhu praxe zdokonalit. Práce byla opravdu rozmanitého charakteru. Staral jsem se o poštu a o kontrolu aktuálnosti informačních materiálů, pomáhal jsem při přípravě a organizaci kulturních akcí, které se v CeBB konaly.

Kolegyně odcházející na mateřskou dovolenou si mě vyfotila :-)  V popředí já a mé pracovní místo, v pozadí stěna s informačními materiály

Centrum nabízí více než 1 000 propagačních materiálů a kulturních nabídek z českých a bavorských sousedních regionů. Z důvodu širokého spektra programové nabídky CeBB (např. výstavy, koncerty, divadelní představení, prezentace atd.), jsem měl v rámci svého pobytu v bavorském kulturním centru v Schönsee možnost zúčastnit se mnoha kulturních akcí. Jednou z nich byla např. vícedílná kulturní akce, na které byly zahájeny dvě tematické výstavy „Hlasy svobody - Rádio Svobodná Evropa ve studené válce"  a „Zpět do Evropy - když se zhroutila železná opona”. Na tuto akci navazovala diskuze, které se zúčastnila např. i Ludmila Rakušanová - bývalá redaktorka „Rádia Svobodná Evropa”.

S kolegy z CeBB a s p. Rakušanovou (dole uprostřed) během zahájení výstavy

Další zajímavou kulturní akcí bylo např. zahájení výstavy „Umění ve výlohách”, která se v Schönsee uskutečnila začátkem listopadu 2014. Právě měsíc listopad považuji za nejvíce pestrý nejen z důvodu, že se v Schönsee a v jeho okolí začala příroda krásně zbarvovat, ale především, že se v CeBB uskutečnilo mnoho dalších zajímavých akcí, čímž byl tento měsíc poměrně náročný.  Jednalo se např. o literární čtení s Jindřichem Mannem, potomkem slavných spisovatelů nebo o divadelní představení „Rytíři”, na kterém jsem měl možnost si tak trochu nostalgicky zavzpomínat na své dětství. Následoval workshop mladých hudebníků ze Schwandorfu a z Domažlic v rámci cyklu Hudba bez hranic, který vyvrcholil společným koncertem. V CeBB jsem strávil i čas adventní, měl jsem možnost navštívit „Advent v lese”, který se konal jako každoročně v pohraničním lese opředeném bájemi nedaleko Schönsee. Předvánoční atmosféru dokreslovalo obrovské množství svíček, ale také mnoho stánků, ve kterých umělečtí řemeslníci nabízeli své výrobky.

      

Advent v lese

Tři měsíce se mi ze začátku zdály jako poměrně dlouhá doba, ale musím říci, že utekly hodně rychle. Praktikum v CeBB v Schönsee hodnotím velice pozitivně a můžu ho mým následovníkům jen doporučit. Přineslo mi mnoho zajímavých zážitků, ale především mi dodalo nové a cenné zkušenosti. Kladně hodnotím i zlepšení jazykových znalostí v německém jazyce, avšak musím přiznat, že ze začátku to byl boj, neboť místní dialekt pro mě zůstává i nadále velkou neznámou.

Loučení s kolegy dne 18. 12. 2014

Nejvíce bych chtěl poděkovat zaměstnancům CeBB a bývalým kolegům, kteří mi praxi v CeBB velmi zpříjemnili a v případě jakýchkoliv nejasností mi byli nápomocni.

P. S.: Zdravím do Schönsee! :-)