Lenka Kozelková, Barbora Svobodová

studentky 1. ročníku oboru  ETSN

Odborná stáž v Institutu regionů Evropy v Salzburku (Rakousko)S kolegyní Lenkou Kozelkovou jsme strávily 8 týdnů od 4. 7. do 2. 9. 2014

v rakouském Salzburgu, kde jsme v neziskové organizaci Institut regionů Evropy (IRE) plnily povinnou odbornou praxi v rámci našeho oboru Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země. Stáž byla dohodnuta PhDr. Miroslavou Kubatovou Pitrovou, Ph.D., z Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky a panem Dr. Joachimem Fritzem, generálním sekretářem IRE.

Výbornou věcí na našem oboru je fakt, že se nesoustředí jen na teorii, nýbrž i na praxi. Každý student ETSN během svého studia vycestuje do některé z německy mluvících zemí. A jinak tomu nebylo ani u mě o letních prázdninách roku 2014.

Institut regionů Evropy je nezisková organizace, která byla v roce 2004 založena bývalým salzburským zemským hejtmanem Prof. Dr. Franzem Schausbergerem s cílem vytvořit fórum pro evropské regiony, obce a podniky. IRE se tak stalo mezinárodní nadstranickou organizací, která má díky zvětšujícímu se významu regionů čím dál tím více větší význam. V současné době má Institut více jak 120 členů z 20 zemí Evropy.

Co mě velmi mile překvapilo, byl kolektiv v Institutu. Všichni byli velice milí a přátelští. V instituci panovala velmi pozitivní atmosféra, díky které se všem dobře pracovalo. Kromě mě a Lenky zde byli na stáži další tři stážisti (z USA a z Maďarska). Náš přímý nadřízený byl pan Dr. Joachim Fritz (generální sekretář IRE), který byl velmi ochotný a rád nám vysvětlil chod nadace, díky čemuž jsme si ujasnily, jak to v takovéto organizaci chodí a že takové fungování není vůbec jednoduché a kolik práce za tím vším stojí.

 

Stáž lze rozdělit na dvě části:

První měsíc jsme především pomáhaly s přípravou 10. konference evropských regionů a měst, která se konala 28. – 30. září 2014 ve Vídni. Většinou šlo o administrativní práci. Naším hlavním úkolem bylo zpracovávání dat, jako např. vyhledávání kontaktů na starosty, primátory, hejtmany nejen z České republiky, ale i ze Slovenska, Německa a Rakouska, také na představitele univerzit, podnikatele a vlastně různé organizace, které by téma konference mohlo zajímat. Tématem bylo: ,,Přeplněné metropole, prázdné provincie?‘‘. Kromě vyhledávání nejrůznějších dat jsme měly na starosti překlady z češtiny do němčiny a z němčiny do češtiny. Často jsme musely řešit organizační záležitosti spojené s pořádanou konferencí. Během stáže jsme několikrát volaly do vládních institucí jako např. na Ministerstvo financí České i Slovenské republiky, domlouvaly jsme společné telefonické rozhovory politických představitelů ČR a SR s předsedou IRE, panem Schausbergerem.

Druhý měsíc bylo hlavní náplní naší stáže pracovat na odborné rešerši, kterou musí vypracovat každý praktikant v IRE, aby získal certifikát o absolvování této praxe. K této rešerši jsme musely vypracovat ještě prezentaci, kterou jsme na konci našeho pobytu prezentovaly před všemi pracovníky Institutu. Tématem naší práce byl ,,Pád komunismu v Československu a dnešní Česká republika‘‘ Myslím, že téma bylo pro auditorium zajímavé, jelikož ho zná pouze ze svého pohledu, nikoliv z pohledu české strany.

Při předávání certifikátu s Franzem Schausbergerem, ředitelem IRE

Během stáže jsme bydlely na studentských kolejích s výhledem na pevnost Hohen Salzburg, které se nacházely na kraji města. Do práce jsme dojížděly denně 10 minut trolejbusem, anebo na kole. Celým městem vede cyklostezka kolem řeky, takže jsme se mohly kochat přírodou již při cestě do práce. Ubytování nám ochotně zařídil Dr. Fritz.

V Salzburgu je toho k vidění opravdu mnoho. Za navštívení jistě stojí zámecké zahrady zámku Mirabell, pevnost Hohen Salzburg, ale i historické centrum města.

Zámecké zahrady zámku Mirabell, v pozadí pevnost Hohen Salzburg

Pokud byste vyjeli mimo město, doporučuji navštívit městečko Hallstatt, které leží na Halštatském jezeře a je obklopeno pohořím Dachstein, mimo jiné zde můžete najít i jeden z největších rakouských solných dolů. Za zhlédnutí stojí např. i Hangar-7, který patří světoznámé značce Red Bull. Jsou zde vystavené nejrůznější letadla, formule, auta atd. Také zde můžete navštívit výtečnou kavárnu. Každý milovník přírody by měl jistě zavítat i do nedalekého národního parku Berchtesgaden, který se nachází na rakousko-německých hranicích.

Salzburg a jeho okolí

Pokud jde o počasí, tak to nám moc nepřálo. Počasí bylo velmi proměnlivé a dost často deštivé. Vždy je zapotřebí s sebou mít jak deštník, tak sluneční brýle :-). Díky tomu jsme nepodnikaly tolik výletů, jako kolegyně, které byly v Salzburgu minulý rok.

Jsme velice ráda, že se nám naskytla možnost zúčastnit se této stáže. Zlepšila jsem si své jazykové dovednosti, ztratila ostych mluvit a celkově jsem poznala chod organizace jako je IRE. Na konci stáže nám také bylo nabídnuto, zda bychom byly ochotny spolupracovat s Institutem i nadále. Tato nabídka nás potěšila a my ji vřele přijaly.

Barbora Svobodová