Lída Hejnová

Studentka 2. ročníku ETSN

Odborná stáž v Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn a na Okresním úřadě Freyung-Grafenau (SRN)Každý student našeho oboru „Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země“ musí v průběhu svého studia (v rámci povinného předmětu) absolvovat odbornou stáž v některé z německy mluvících zemí. Já jsem vykonávala v období

od 26. 5. 2014 do 25. 7. 2014

stáž v okresním městě Freyung ve Spolkové republice Německo. První měsíc jsem strávila v kanceláři Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn a druhou polovinu na Okresním úřadě Freyung-Grafenau.

 

Odbornou stáž jsem absolvovala společně s kolegou Františkem Fundou. Toto praktikum se uskutečnilo v roce 2014 již čtvrtým rokem na základě dohody našeho ústavu a dr. Kubatové Pitrové s Okresním úřadem Freyung-Grafenau.

Protože bylo první týden naší praxe EUREGIO zavřené, pracovala jsem společně s kolegou Františkem Fundou na Okresním úřadě, kde jsme se plně věnovali přípravám na „Mini WM“ (Mini mistrovství světa ve fotbale), které se konalo 31. 05 - 01. 06. 2014 v Hohenau. „Mini WM“  se účastnily týmy z okresu Freyung-Grafenau a několik týmů z ČR a Polska. Naším úkolem bylo starat se o české týmy, zprostředkovávat jim informace a tlumočit.

Poté jsem nastoupila do kanceláře Euroregionu Šumava/Bavorský les/Dolní Inn, kde jsem strávila první měsíc své stáže.

EUREGIO Bayerischer Wald/Böhmerwald/Unterer Inn / Euroregion Bavorský les/Šumava/Dolní Inn

Na Euregiu byla mojí kontaktní osobou paní Dreher, která mi zadávala většinu úkolů. Vzhledem k tomu, že má na starosti projekt „Euregio Gastschuljahr“, spočívala moje práce zejména v podílení se na tomto projektu. Připravovala jsem smlouvy pro nové hostující žáky, dělala analýzu závěrečných zpráv žáků z minulých let a byla nápomocná při přípravách na informační setkání hostujících žáků, rodičů a Euregia. Protože se také v červenci 2014 konala valná hromada Euregia, bylo mým úkolem vytvořit účastnickou listinu a poté třídit a zapisovat počet účastníků.

Mezi mé další činnosti patřila běžná administrativní práce jako kopírování, vyřizování korespondence, drobné překlady a korektury, analýza a archivace novinových článků dle zadaných kritérií. Jelikož Evropský region Dunaj-Vltava připravuje „Průvodce vysokými školami“, do kterého chce zapojit i české vysoké školy, měla jsem na starosti telefonickou komunikaci právě s českými vysokými školami a univerzitami.

Díky Euregiu jsem se mohla zúčastnit i několika zajímavých akcí, jako byla například „Podiumsdisskussion Passau“, kde se otevřeně hovořilo o problému žadatelů o azyl ze Sýrie, nebo jednání v rakouském Freistadtu či prohlídky místních partnerských obcí společně s českými starosty.

(viz článek na stránkách Euroregionu)

 

Landratsamt Freyung-Grafenau / Okresní úřad Freyung-Grafenau

Druhou polovinu stáže jsem pracovala na Okresním úřadu Freyung-Grafenau, respektive v Muzeu Wolfstein.

Zámek Wolfstein

Mezi mé úkoly patřila aktualizace, kontrola a překlady webových stránek okresu Freyung-Grafenau. Dále jsem sjednocovala, aktualizovala a překládala několik prezentací taktéž o okresu Freyung-Grafenau.

Pan Matschiner, který zde byl mou kontaktní osobou, mi umožnil zúčastnit se několika jednání, což pro mě bylo taktéž velice zajímavou zkušeností.

Důležitou součástí naší stáže bylo přednášení v místních školách na téma „Das tschechische Bildungssystem und das leben der Jugendlichen“. Celkem jsme absolvovali 12 přednášek, z nichž nás při jedné dokonce natáčela místní regionální televize (reportáž zde), které jsme s kolegou Františkem poskytli i krátký rozhovor. Přednášky se konaly na různých typech škol, různé byly i věkové skupiny oslovovaných žáků a studentů.  Přesto téměř všichni se zájmem naší přednášce naslouchali. Během prezentace jsme žákům pokládali různé otázky, což pro nás byla zpětná vazba a zároveň získání nových informací o odlišnostech bavorského a českého školního systému.

      

   Při přednášce na středních školách okresu Freyung-Grafenau s mým kolegou F. Fundou

 

V průběhu naší stáže jsme se díky panu Matschinerovi zúčastnili několika zajímavých akcí. První z nich byl filmový festival „Natur Vision“ v Neuschönau, kde jsme shlédli film o vesnickém lékaři, během něhož jsme se však setkali s mnoha úskalími bavorského dialektu. Dalším zajímavým zážitkem byl výlet na „Landesgartenschau“ do Deggendorfu, kde jsme na místním výstavišti mohli vidět mnoho zajímavých rostlin. Poté jsme se s kolegou zúčastnili i dvou „Volksfestů“ ve Freyungu a v Grafenau. Na závěr naší stáže jsme absolvovali společně s naší „opatrovnicí“ slečnou Fesl a dvěma praktikantkami výlet na Stezku korunami stromů v Neuschönau a do Pasova, kde nás čekala vyhlídková plavba parníkem na soutoku tří řek.

Výlet do Pasova

Od okresního úřadu jsme měli zařízené ubytování ve „Ferienpark Geyersberg“, kde měl každý z nás vlastní apartmán s koupelnou, kuchyní a terasu s nepopsatelně krásným výhledem na okolní krajinu.

Stáž na Okresním úřadu Freyung-Grafenau a Euregiu hodnotím velmi pozitivně. Díky přednáškám na školách již nemám problém s vystupováním na veřejnosti v cizím jazyce. Během samotné konverzace v německém jazyce jsem také mnohem sebejistější. Všichni během mé stáže byli opravdu milí, ochotní a vstřícní, a proto doufám, že s nimi zůstanu v kontaktu i nadále. Dle mého názoru je opravdu škoda, že tato stáž trvá pouze dva měsíce.

Pokud bude uvedená stáž v nabídce našeho ústavu i nadále, určitě ji vřele každému doporučuji!