Lenka Dostálová

1. ročník oboru ČNAS

Odborná stáž v Kanceláři stálého zastoupení Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu
 

V Kanceláři stálého zastoupení Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu jsem strávila dva měsíce od 15. 4. 2015 do 14. 6. 2015 v rámci odborné praxe, kterou musí studenti našeho oboru Česko-německá areálová studia absolvovat v průběhu svého studia. Jedná se v podstatě o povinný předmět, pro jehož splnění je předepsané absolvování odborné stáže v některé z německy mluvících zemí. Já tuto stáž absolvovala mezi prvním a druhým ročníkem v Belgii, v Bruselu.

Jsem studentkou oboru Česko-německá areálová studia (ČNAS)  a na začátku roku 2015 jsem se přihlásila do výběrového řízení o stáž v Kanceláři stálého zastoupení Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu, v němž jsem na následujících týdnech uspěla.

Kancelář sídlí v těsné blízkosti Evropského parlamentu u malebného náměstí Place du Luxembourg. Ředitelem kanceláře je Mgr. René Příhoda a dále zde pracují stážisté z vysokých škol z Jihočeského a Královéhradeckého kraje, kteří přijíždějí v průměru na tři měsíce. Obvykle jsou v kanceláři vždy 2 – 3 stážisté. Mgr. Příhoda je výborný a profesionální vedoucí, ze kterého lze čerpat inspiraci a motivaci. Vše potřebné mi na začátku perfektně vysvětlil. Snažil se rozdávat různorodé úkoly a práci a vedl mě jako stážistku jak k samostatnosti, tak k práci v týmu. Dbal na získání co největšího množství nových zkušeností.

                                                                                                                Evropský parlament v záplavě kvetoucích sakur

 

 

V závěru praxe vedl s každým stážistou, tedy i se mnou rozhovor, kde hodnotil mé silné i slabé stránky, udělil doporučení a tipy na zlepšení a celkově shrnul mou práci. Toto hodnocení pro mne bylo patrně to nejlepší, co jsem si ze stáže odvezla. Uvědomila jsem si díky němu některé věci, které se snažím zlepšit a budu z něho čerpat i v budoucnu.

Během stáže jsem pronikla do problematiky Evropské unie a podívala jsem se i do jejích hlavních institucí. Měla jsem za úkol sledovat aktuality zejména na regionální úrovni a poté psát či překládat články a vkládat je na webové stránky kanceláře. Náplň práce byla různorodá a určitě ne rutinní. Několikrát týdně jsem mohla navštěvovat konference, workshopy a jiné akce dle svého výběru, z nichž jsem poté v kanceláři vypracovávala reporty.

   

Témata konferencí byla velmi různorodá, vlevo Konference ve Výboru regionů, uprostřed  hovořící předseda Markku Markkula

Dále jsem se zúčastnila akcí, jež kancelář pořádala. Dalším důležitým bodem stáže bylo vypracování závěrečné práce, jež byla konzultována s ředitelem kanceláře.

   

Po práci pár místních dobrot

Ačkoli primárně studuji německý jazyk, na stáži v Bruselu jsem využila také další jazyky, které více či méně ovládám (především angličtinu a francouzštinu), což považuji za velké plus. Byla jsem moc ráda, že v Kanceláři existuje možnost procvičit si všechny uvedené jazyky. Další jazyk, který v Bruselu najde uplatnění, je nizozemština a určitě se hodí pár slovíček znát, protože většina nápisů, značek a upozornění je uváděna i v tomto jazyce. Poznala jsem také stážisty a pracovníky z jiných kanceláří, zastupující nejen Českou republiku.

Vlevo moji dva kolegové – stážisté z univerzity v Hradci Králové a po mé pravé straně Mgr Příhoda

Všem doporučuji pořídit si vizitky, protože navazování kontaktů, ať už soukromých či pracovních, tu jde prostě samo a patří se je náležitě využít. Brusel je výhodným místem pro budování kariéry a získávání odborných zkušeností! Pokud tam získáte stáž, využijte všech možností, které se tu nabízejí, a nebojte se zúročit své schopnosti. Stáž doporučuji spíše studentům, kteří již mají základní znalosti o Evropské unii a tato oblast je jim blízká a mají možnost a chuť zde zůstat déle, než pár týdnů.

Pokud máte obavy, hoďte je za hlavu, podejte přihlášku a zkuste své štěstí. Já tu svou posílala bez nadějí na úspěch, a za pár týdnů už jsem seděla v Kanceláři Jihočeského a Královéhradeckého kraje v Bruselu.

A jsem za tuto zkušenost moc ráda!