Michaela Kolářová

Studentka 1. ročníku oboru ČNAS

Odborná stáž na Okresním úřadě Freyung-Grafenau ve Freyungu / Landratsamt Freyung-GrafenauV rámci odborné stáže, která je povinnou součástí studijního plánu oboru Česko-německá areálová studia, jsem strávila dva měsíce jako praktikantka na Okresním úřadě Freyung-Grafenau v bavorském městě Freyung. O možnosti stáže jsem se dozvěděla od koordinátorky odborných praxí a stáží na Ústavu Česko-německých areálových studií a germanistiky, PhDr. Miroslavy Kubatové Pitrové, Ph.D. Využila jsem této nabídky a s finanční pomocí z programu ERASMUS+ jsem se rozhodla stáž absolvovat.

Já na fotce vpravo

Odborná stáž proběhla v termínu od 15. 6. 2017 do 15. 8. 2017.

 

Na Okresním úřadě mě přivítal tým velmi milých kolegů v čele s panem Karlem Matschinerem, který je tiskovým mluvčím úřadu. Všichni kolegové mě od začátku přijali mezi sebe jako rovnocennou kolegyni a v průběhu celého pobytu se mi ochotně věnovali, a to i v mém volném čase. Díky tomu jsem mohla poznat místní kulturu i zvyky, které jsou často odlišné od našich. Zúčastnila jsem se např. Volksfestu ve městě Grafenau nebo jsem se spolu s kolegyní z úřadu podívala do nedalekého Pasova.

S mými kolegy

Bydlela jsem v ubytovacím zařízení Ferienpark Gayersberg, které bylo od mého pracoviště vzdálené cca 3 km. Na úřad jsem se každý den dopravovala svým vlastním autem, které pro mě bylo v průběhu stáže nezbytné. K dispozici jsem měla vlastní apartmán, který se skládal z obytného pokoje, koupelny a malé kuchyňky. Ubytování hodnotím pozitivně, pro dvouměsíční pobyt byl apartmán zcela dostačující. Náklady na ubytování byly hrazeny Okresním úřadem, což bylo velmi laskavé a mě osobně to finančně velice pomohlo.

Můj pokoj

Náplní mojí práce byla administrativa, příprava materiálů pro různé akce, překlad emailů a dalších materiálů z ČJ do NJ a naopak, práce s PC a vyřizování telefonátů. S panem Matschinerem jsem se zúčastnila několika schůzek, mimo jiné např. schůzky na Krajském úřadě v Českých Budějovicích, kde jsem se naučila vypracovávat protokoly v německém jazyce.

Také jsem měla možnost participovat na několika akcích, které Okresní úřad buď pořádal, nebo se jich účastnil. Jednalo se především o akce, které podporovaly česko-německé vztahy, ale také o události týkající se např. dobrovolnické činnosti, která je v Německu velmi rozšířená a oblíbená. Na těchto akcích jsem se především starala o hosty z České republiky a pomáhala jsem s překladem a tlumočením, což pro mě byla obrovská zkušenost. Jelikož byly tyto události velmi různorodé, musela jsem často nastudovat a používat odborné termíny, což bylo velmi přínosné pro rozšíření mé slovní zásoby. Jednalo se např. o fotbalový turnaj Donau-Moldau-Jugendfußball-Turnier, mezinárodní hasičské cvičení Austrian Bavarian Czech Forest Fire Drill, kterého se zúčastnily záchranné složky ze třech zemí nebo udělování certifikátů žákům, kteří se zúčastnily projektu Mitmachen Ehrensache.

Další významnou součástí mé práce byla příprava a následné prezentování přednášky týkající se České republiky na středních školách a gymnáziích v Bavorku. Měla jsem tak možnost žákům a studentům přiblížit jak obecné informace o naší zemi, tak i politickou situaci u nás nebo každodenní život jejich českých vrstevníků.

Před koncem mého pobytu jsem měla také možnost absolvovat krátký rozhovor, z něhož byl poté otištěn článek v místních novinách Die Neue Woche.

Odbornou stáž na Okresním úřadě Freyung-Grafenau hodnotím velmi pozitivně. I přes počáteční strach a nejistotu jsem se díky ochotným a přátelským kolegům brzy přizpůsobila práci v cizí zemi. Získala jsem obrovské množství zkušeností, které jistě využiji jak v dalším studiu, tak i v budoucím zaměstnání. Díky účasti na nejrůznějších akcích jsem měla možnost poznat velmi zajímavé lidi a získat mnoho nových kontaktů. A v neposlední řadě mi odborná stáž pomohla v jedné velmi důležité věci – díky dvouměsíčnímu pobytu v cizí zemi, kde jsem se musela spoléhat především sama na sebe, jsem se zbavila strachu z mluvení v cizím jazyce.