Personální složení


Ředitelka ústavu
 


prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

   


Tajemnice ústavu

a

vedoucí oddělení germanistiky


Dr. phil. Markéta Ederová

 

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky se člení do dvou oddělení: oddělení česko-německých areálových studií a oddělení germanistiky.

 

Sekretariát ústavu


Bc. Alena Šmelhausová

asmelhausova@ff.jcu.cz

☎: 387 774 894

úřední hodiny: pondělí - čtvrtek  8:00 - 12:00 hod. 
 
Akademičtí pracovníci ústavu


prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc.

PhDr. Miroslav Šepták, Ph.D.

Mgr. Magdalena Malechová, Ph.D.

doc. Dr. habil. Jürgen Eder

Dr. phil. Markéta Ederová

Dr. habil. Christine Pretzl, mimořádný profesor Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Jan König, M.A.

Antonia Kurz, M.A.

 


Na výuce se dále podílejí tito akademičtí pracovníci FF JU:

Filozofická fakulta JU


Mgr. Miroslava Aurová, Ph.D.

PhDr. Štěpán Balík, Ph.D.

prof. PaedDr. Michal Bauer, Ph.D.

prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.

Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D.

Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

Francois Dendoncker

Mgr. Kateřina Drsková, Ph.D.

Mgr. Veronika Faktorová, Ph.D.

Mgr. Peter Chvojka, Ph.D.

Mgr. Martina Halamová, Ph.D.

Mgr. Tomáš Jajtner, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.

doc. PaedDr. Bohumila Junková, CSc.

Mgr. Martin Kaplický Ph.D.

Mgr. Petr Kos, Ph.D.

Mgr. Makéta Maturová, Ph.D.

PhDr. Ladislav Nagy, Ph.D.

doc. PhDr. Miroslav Novotný, CSc.

prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc.

doc. PhDr. Ondřej Pešek, Ph.D

PhDr. Věra Pospíšilová

doc. PhDr. Jan Radimský, Ph.D.

Mgr. David Skalický, Ph.D.

Mgr. Jana Skálová, Ph.D.

Mgr. Jan Staněk, Ph.D.

Mgr. Marie Škarpová, Ph.D.

Mgr. et Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc.

Mgr. Veronika Veberová, Ph.D.

Mgr. Alena Venušová


Externí vyučující
 


PaedDr. Kateřina Štruncová 

Mgr. Irena Marušincová