Publikační činnost

Články v zahraničních recenzovaných časopisech

MALECHOVÁ, Magdalena. Multilingualism as a sociolinguistic contact phenomenon with regard to current forms of multilingual communication. Code-Switching as one of the contemporary communication trends. Informatologia, Vol. 49 No 1-2, 2016. s. 86-93. ISSN 1330-0067

MALECHOVÁ, Magdalena. Gegenwärtige Medienkommunikation am Beispiel der Boulevardschlagzeilen. Informatologia, Vol. 48, No. 1-2, 2015, s. 21-27. ISSN 1330-0067

 

Články v domácích recenzovaných časopisech

MALECHOVÁ, Magdalena. Aktueller interaktiver Sprachkontakt in der  Zeitungssprache. Morphosyntaktische Merkmale und fremdsprachliches Lexikum als Bestandteil der Texteinheit Schlagzeile am Beispiel der Online-Zeitschrift Der Spiegel. VŠERS České Budějovice: Auspicia, roč. XIV, č. 3-4, 2017. ISSN 1214-4967

 

Edice sborníku

KUSOVÁ, Jana, Magdalena MALECHOVÁ a Lenka VODRÁŽKOVÁ (eds). Deutsch            ohne Grenzen. Linguistik. Brno: Tribun EU 2015, 461 str. ISBN 978-80-263-0939-0

 

Články ve sbornících

MALECHOVÁ, Magdalena. Erscheinungsformen fremdwörtlicher Ausdrücke in der Zeitungssprache. In: KNÁPEK Pavel, BENÍŠKOVÁ Bianca (eds). Interkulturalität in Sprache, Literatur und Bildung / Interculturality in Literature and Education / Interkulturalita v jazyce, literatuře a vzdělání. Pardubice: Univerzita Pardubice 2. 2016, s. 271-287. ISBN  978-80-7560-019-6

MALECHOVÁ, Magdalena. Darstellungsformen der Zeitungssprache. Kreative Erscheinungen des Deutschen am Beispiel der Bild-Schlagzeilen. In: KUSOVÁ, Jana, Magdalena MALECHOVÁ a Lenka VODRÁŽKOVÁ. Deutsch ohne Grenzen. Linguistik. Brno: Tribun, 2015. 461 str. ISBN 978-80-263-0939-0

 

Učební texty

MALECHOVÁ, Magdalena a Věra HÖPPNEROVÁ, ve spolupráci Aleš VARGA. Deutsch in der Wirtschaft. Praha: Oeconomica, 2005. 64 str. ISBN 80-245-0925-3

 

Softwarové aplikace

MALECHOVÁ, Magdalena. Německý jazyk I, II. In: Průvodci kombinovaným studiem pro obor Management a marketing služeb. České Budějovice: VŠERS o. p. s., 2010. CD ISBN 978-80-86708-99-7

 

Popularizační texty

MALECHOVÁ, Magdalena. Přeshraniční setkání a studenti VŠERS. Věc Veřejná. České Budějovice: VŠERS o. p. s., 2013, č. 1-2, s. 15. ISSN 1214-2719

MALECHOVÁ, Magdalena. „Der Heiligenhof“ feiert das 60. Jubileum. Auspicia. 2012, č. 01, s. 182-183. ISSN 1214-4967

MALECHOVÁ, Magdalena. „Der Heiligenhof“ slaví 60. jubileum. Věc Veřejná. České Budějovice: VŠERS o. p. s., 2012, č. 1, s. 12. ISSN 1214-2719

MALECHOVÁ, Magdalena. E-learning a cizí jazyk. In: PŮBALOVÁ, Ludmila a kol.: Problematika ICT ve vzdělávání. České Budějovice: VŠERS o. p. s, 2011, s. 60-63. ISBN 978-80-87472-19-4

MALECHOVÁ, Magdalena. Přeshraniční setkání v Pasově. Věc Veřejná. České Budějovice: VŠERS o. p. s., 2011, č. 2, s. 13. ISSN 1214-2719

MALECHOVÁ, Magdalena. Motivace – jeden z nejdůležitějších faktorů v procesu učení. Věc Veřejná. České Budějovice: VŠERS o. p. s., 2011, č. 1, s. 6. ISSN 1214-2719

MALECHOVÁ, Magdalena. Služební cesta. Věc Veřejná. České Budějovice: VŠERS o. p. s., 2010, č. 02, s. 8. ISSN 1214-2719

 

Referáty na mezinárodních konferencích v ČR

MALECHOVÁ, Magdalena. Aktueller interaktiver Sprachkontakt in der Zeitungssprache. Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext. Univerzita Pardubice (12. – 14. 10. 2017)

MALECHOVÁ, Magdalena. Erscheinungsformen fremdwörtlicher Ausdrücke in der Zeitungssprache. Interkulturelle und transkulturelle Dimension im linguistischen, kulturellen und historischen Kontext. Univerzita Pardubice (9. - 10. 10. 2015)

MALECHOVÁ, Magdalena. Darstellungsformen der Zeitungssprache. Kreative Erscheinungen des Deutschen am Beispiel der Bild-Schlagzeilen. Deutsch ohne Grenzen. Jihočeská univerzita, Filozofická a Pedagogická fakulta České Budějovice (16. – 18. 9. 2014)

 

Vyžádané přednášky v zahraničí

MALECHOVÁ, Magdalena. Wortwechsel in der geschriebenen Sprache. CEEPUS (12. - 19. 5. 2017), Rijeka, Chorvatsko.

MALECHOVÁ, Magdalena. Lexik im Bereich der Tonkunst. CEEPUS (12. - 19. 5. 2017), Rijeka, Chorvatsko.

MALECHOVÁ, Magdalena. Deutsch am Institut für tschechisch-deutsche areale Studien und Germanistik in Budweis. CEEPUS (12. - 19. 5. 2017), Rijeka, Chorvatsko.

MALECHOVÁ, Magdalena. Musik als Kommunikationsmittel. Fachsprachliche Begegnung im Bereich der Tonkunst und ihre Wiederspiegelung im alltäglichen Leben. CEEPUS Letní škola (1.- 10.9. 2016) Sofia, Bulharsko.

MALECHOVÁ, Magdalena. Code-Switching in der geschriebenen Sprache. Mehrsprachigkeit am Beispiel der Pressetexte, Liedertexte und SMS-Nachrichten. CEEPUS Letní škola (1. - 10. 9. 2015) Zadar, Chorvatsko.