Vystoupení studentů ETSN

na konferenci v rámci germanistického institucionálního partnerství (GIP) Augsburg – České Budějovice 2011

Vystoupení studentů ETSN na konferenci v rámci germanistického institucionálního partnerství (GIP) Augsburg – České Budějovice 2011


Ve dnech 11. – 12. 10. 2011 se na půdě FF JU konala konference v rámci germanistického institucionálního partnerství (GIP) Augsburg – České Budějovice, kterou pořádal Ústav germanistiky FF JU. Se svým příspěvkem „Blogy a sociální sítě – deníky 21. století" vystoupili i studenti 3. ročníku ETSN Daniel Rauscher a Mikuláš Zvánovec, kteří tak na této mezinárodní akci reprezentovali Ústav evropských teritoriálních studií FF JU.

Daniel Rauscher 

 

Mikuláš Zvánovec

                                         

Daniel Rauscher a Mikuláš Zvánovec