Společné setkání studentů s vedením Ústavu evropských teritoriálních studií

27. 11. 2012 inicioval Ústav evropských teritoriálních studií setkání se všemi svými studenty. Na programu schůzky bylo téma společné propagace ústavu a oboru Evropská teritoriální studia, který je ústavem zajišťován, a to mezi studenty středních škol a gymnázií.
Studentům FF JU v ČB byl vedením ústavu vysvětlen demografický vývoj, který má vliv na snižování počtu možných studentů na VŠ v ČR. Zároveň byli studenti požádáni o pomoc s šířením informací o existenci ústavu i uvedeného specifického oboru, který je v českém prostředí výjimečný, resp. jedinečný.
Výsledkem setkání je řada domluvených návštěv středních škol a gymnázií a pořádání besed se středoškolskými studenty. Uvedené kontakty byly navázány právě díky přímé podpoře současných studentů ústavu.
 
Ústav evropských teritoriálních studií by chtěl všem svým studentům za jejich iniciativu poděkovat.

 

      

Prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. (ředitelka ústavu) a PhDr. Mirka K. Pitrová, Ph.D. (tajemnice ústavu) vysvětlují studentům důvod setkání.