ETSN party 2013

4. listopadu 2013 se v českobudějovickém Snack Baru konalodalší z neformálních setkání všech studentů oboru Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země, tzv.

ETSN party

 
Studenti druhého ročníku, kteří měli organizaci večera ve své gesci, vymysleli tzv. dress code. Studenti druhého ročníku byli ustrojeni do červené barvy. Třeťáci si oblékli černou a studentům prvního ročníku byla přidělena žlutá. 
 

       

 

I účast pedagogů byla hojná a ti byli pro odlišení „celí zelení" :-)

 

Dr. Ference, Dr. Kubatová Pitrová a prof. Jaklová jako zástupkyně zelené sekce :-)

 

Tím byla krásně vizuálně znázorněna barevnost německé vlajky.

 

 

Studenti prvního ročníku byli ošerpováni ředitelkou ústavu prof. PhDr. Alenou Jaklovou, CSc. a tajemnicí ústavu PhDr. Mirkou Kubatovou Pitrovou, Ph.D. a každý obdržel na důkaz přijetí mezi studenty ETSN čokoládovou medaili. Jako stvrzení své ETSN příslušnosti poté všichni prváci museli zazpívat vybranou písničku :-)

 

   

 

Ostatně poté již zpívali všichni: prváci, druháci, třeťáci i někteří odvážní pedagové se přidali.

 

         

 

Akce se více než povedla a ústav by rád poděkoval studentům druhého ročníku za zorganizování tak nápadité party a všem studentům a pedagogům za účast!