Odpoledne s humanoidy a Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU v ČB  se 

17. 4. 2013 podílel již na v pořadí druhém Odpoledne s humanoidy

Pozitivní je skutečnost, že prezentace oborů: Evropská teritoriální studia – ČR a německy mluvící země a oboru Německý jazyk a literatura, se ujali samotní studenti. Studenti (se) bavili a „vzdělávali" své kolegy.
Zájemci mohli absolvovat test partnerství českých a německých měst či reálií německy mluvících zemí. Mohli si též vyzkoušet hrátky s českým a německým jazykem.
Těm ostatně neodolaly ani ředitelka ústavu prof. PhDr. Alena Jaklová, CSc. a zástupkyně ředitelky ústavu doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (na obrázku vpravo).
 

          

 

Úspěšný soutěžící obdržel poté čestný diplom a zlatou medaili :-)
Zajímavé bylo i povídání o životě a studiu studentů ústavu na zahraničních univerzitách.
 

   

Test poctivě vyplňoval i doc. Eder a dr. Ference při předávání čestného diplomu :-)


 
Akce zaujala i děkana Filozofické fakulty prof. PaedDr. Vladimíra Papouška, CSc. (vlevo) a tajemnici ústavu PhDr. Mirku K. Pitrovou, Ph.D. (vpravo).