Komunální volby v Bavorsku a Okresní úřad Freyung-Grafenau

Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky (UAG FF JU v ČB) má uzavřenu dohodu o dlouhodobém partnerství s Okresním úřadem Freyung-Grafenau ve Svobodném státě Bavorsko (SRN). Předmětem dohody jsou každoroční dvouměsíční odborné praxe a stáže studentů ústavu na okresním úřadu a dále v Euroregionu Šumava-Bavorský lest-Unterer Inn, který má ve Freyungu svoje německé sídlo.

     

Součástí dobré přeshraniční spolupráce je i participace bavorských odborníků na výuce českých studentů.

V roce 2014 proběhla zajímavá přednáška Karla Matschinera, Dipl.sc.pol.Univ. vedoucího kanceláře okresního rady. Tématem se staly komunální volby 2014 a jejich reflexe z pohledu úředníka bavorské veřejné správy. Nechyběly ani praktické postřehy či ukázky bavorských volebních lístků...

Karl Matschiner při vysvětlování způsobu hlasování u komunálních voleb v Bavorsku

Přednáška byla zakončena živou debatou se studenty UAG.