Přednáška českého konzula v Düsseldorfu D. Žáry a ředitele německého zastoupení CzechTrade A. Jareše

Dne 26. února 2019 organizoval Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky FF JU přednášku dvou zajímavých hostů. První, český konzul v Düsseldorfu pan Daniel Žára, promluvil o fungování českého zastupitelského úřadu v hlavním městě německé spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko. Druhý řečník pan Adam Jareš hovořil o činnosti agentury CzechTrade v Düsseldorfu. Poukázal na skutečnost, že při jednání s německými obchodními partnery je velmi důležitá znalost němčiny. S oběma institucemi Ústav česko-německých areálových studií spolupracuje. Studenti tak zde mohou absolvovat stáž a získat neocenitelné zkušenosti z praxe.