Studentské divadlo

Vystoupení německy hrající studentské divadelní skupiny z Filozofické a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

Vystoupení německy hrající studentské divadelní skupiny z Filozofické a Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity

 

Budweiser Theatergruppe

 

Letošní divadelní skupina Budweiser Theatergruppe pokračovala s divadelní tradicí, která byla založena v roce 2011, avšak tentokrát pod vedením dvou vyučujících, jednak lektorky DAAD Anji Edith Ference, M.A., Ph.D. (Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky, Filozofická fakulta, JU), jednak lektorky OeAD Mag. Susanne Christof. Pohádky bratří Grimmů posloužily divadelní skupině jako inspirace pro jejich nekonvenční hru Einspruch euer Ehren!, kterou studující sami se svými lektorkami napsali. Pohádkové postavy jsou postaveny před soud a cílem 45 minutového soudního jednání je zjistit, kdo ve skutečnosti zabil Sněhurku. Klasické pohádkové postavy jsou prezentovány zábavným, ale současně i hlubokým způsobem. Půvab i úspěch tohoto divadelního představení je výsledkem snah podpořit kreativitu studujících obou fakult. Tím byl zároveň dosažen i druhý významný cíl, a sice že se studující intenzivně zabývali německým jazykem i kulturou, resp. „Zeitgeistem" německy mluvících zemí. Kromě toho investovaly studentky do příprav inscenace dobrovolně hodně svého volného času, učily se společně a naučily se od sebe hodně užitečných věcí. Trošku se jim i podařilo tímto způsobem oprášit představu o germanistické profesi. Osobní nasazení i radost účastnic pomohly překonat několik větších i menších organizačních překážek v podobě odlišných rozvrhů studujících i vyučujících. Přesto se jim po půldruhém měsíci intenzivního zkoušení podařilo premiérovat v rámci letošní přeshraniční praxe na základních školách. Premiéra byla součástí tzv. Večera bez hranic, který se konal v mcFabrice (18. března 2015), jejíž divadelní sál byl přeplněn a publikum se odvděčilo studentkám za jejich práci nepřetržitým potleskem. Vystoupení se ještě dvakrát úspěšně reprízovalo v prostorách klubu Kredance (24. a 31. března 2015).

 

 

Z historie německy hrající studentské divadelní skupiny

 

Kořeny divadelní tradice sahají do letního semestru 2011/12, kdy se konala poprvé přeshraniční praxe na základních školách v rámci projektu Interkulturelles Teamteaching/Mezikulturní teamteaching, na kterém se podílí Pädagogische Hochschule Öberösterreich v Linci a Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Z dobré spolupráce s rakouskými studujícími na rakouských i českých školách vznikl nápad na první interaktivní divadelní hru, která tematizovala rohové pilíře českých dějin a byla připravená čtyřmi studujícími (Eva Kortanová, Anežka Šmídlová, Libor Staněk a Miloš Holec).

O rok později byla pod vedením lektorky OeAD Mag. Susanne Christof (Katedra germanistiky, Pedagogická fakulta JU) i tehdejší jazykové asistentky DAAD Constanze Rieboldt, M.A. (Ústav česko-německých areálových studií a germanistiky, Filozofická fakulta, JU) uskutečněna další divadelní hra. K příležitosti výročí bratří Grimmů nastudovali studující nejen klasickou verzi známé pohádky Červená Karkulka, ale též novou adaptaci této pohádky. Texty k oběma verzím byly vytvořeny ze strany studujících. Úspěch divadelní hry a zájem o pokračování tohoto studentského divadla vyústily v AR 2013/14 v otevření nového dvousemestrálního předmětu: Dramatická výchova (Pedagogická fakulta). Tím bylo studentům umožněno za svou práci získat kromě potlesku i kredity.

Od té doby se můžou do semináře přihlásit studující z Pedagogické i Filozofické fakulty. V minulém roce  posloužila divadelní hra Ach du lieber Himmel jako základ pro inscenace divadelní skupiny, která si dala v AR 2013/14 jméno Kinder Zimmermanns. Původní text, zábavnou formou tematizující poslední soud, byl pod vedením lektorky OeAD Mag. Susanne Christof rozšířen. V nové verzi zde smlouvají čert, sv. Petr a jeho pomocník Anděl o duše zemřelých.

 

Galerie postav divadelní hry:

Einspruch Euer Ehren!

 

Schneewittchens Geist (duch Sněhurky, Stanislava Bartáková)

 

Frau Richterin Eule (paní soudkyně Sova, Denisa Karešová)


Frau Staatsanwältin Fuchs (státní zástupkyně paní Liška, Hana Hradilová)


Frau Verteidigerin Raubtier (obhájkyně paní Šelma, Pavlína Bromová)


Königin Hildegard zu Schwabach, Angeklagte, Stiefmutter von Schneewittchen

(Královna Hildegard zu Schwabach, obžalovaná a macecha Sněhurky, Štěpánka Ryklová)

 

Der Zeuge Wolf Hungrig (svědek Hladový Vlk, Michaela Kalová)


Der Zeuge Zwerg Goldherz (svědek trpaslík Zlaté srdce, Andrea Kolesová)


Frau Dr. Grimm zu Freudová, Gerichtsgutachterin

(soudní znalkyně, režisérka, Susanne Christof)


Herr Kriminalinspektor Jäger (policejní inspektor Lovec, Zuzana Hrušková)


Aschenputtel (Popelka, Kateřina Návarová)


Gerichtsdiener Andersen (soudní sluha pan Andersen, Kristýna Nečasová)

 

"Schwejk"  (režisérka, pokladník, Anja Edith Ference)

 

Psalo se o nás ...

 

Právo, 09.04.2015