Einat Adar, M.A., Ph.D.

 


Pracovna
 


00 045 


387 774 869


E-mail
 


eadar@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny


viz Konzultační hodiny

Učební plány

Anglosaský modernismus

Anglický romantismus

Romantismus

Dějiny americké literatury II

Dějiny anglické literatury II

 

Einat Adar, M.A., Ph.D., absolvovala studium pod Kabinetem irských studií na Univerzitě Karlově v Praze. V roce 2017 získala doktorát z oblasti anglofonní literatury a kultury. Její diplomová práce s názvem Absurd Consequences: Samuel Beckett's Engagement with George Berkeley spojuje archivní výzkum s interdisciplinárním studiem literatury a filozofie a zabývá se Beckettovým celoživotním zájmem o Berkeleyho filozofii a jeho vlivem na Beckettovu literární produkci.

Práce Dr. Adar byla publikována ve sbírce esejů Tradition and Modernity: New Essays in Irish Studies (2014), na jejímž vydání se spolupodílela, dále v publikacích Partial Answers (2016) a Estudios Irlandeses (2017). Jejím současným předmětem zájmu je literatura a filozofie, irská studia, modernismus, moderní filozofie, Samuel Beckett a Brian O'Nolan (Flann O'Brien).


Einat Adar, M.A., Ph.D., graduated from the Centre for Irish Studies at Charles University Prague. She was awarded a doctorate in Anglophone Literatures and Cultures in 2017. Her thesis, titled Absurd Consequences: Samuel Beckett's Engagement with George Berkeley, combines archival research with interdisciplinary study of literature and philosophy to examine Beckett's life-long engagement with Berkeley's philosophy and its influence on his literary production.

Dr. Adar's work has been published in Tradition and Modernity: New Essays in Irish Studies (2014) – a collection of essays in Irish Studies which she also co-edited, Partial Answers (2016), and Estudios Irlandeses (2017). Her present interest subjects include literature & philosophy, Irish studies, modernism, early modern philosophy, disability studies, Samuel Beckett, and Brian O'Nolan (Flann O'Brien).


◽ Publikační činnost

Diplomové práce

Bakalářské práce