Mgr. Alena Prošková, Ph.D.

 


Pracovna
 


00 044 


387 774 860


E-mail
 


aproskova@ff.jcu.cz


Konzultační hodiny
 


viz Konzultační hodiny


Učební plány
 


Anglický jazyk pro filology C1 II

Anglický jazyk B2 II

Metodika angličtiny pro SŠ

Průběžná pedagogická praxe - AJL

 

Mgr. Alena Prošková, Ph.D., vystudovala magisterský obor Učitelství anglického a francouzského jazyka na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. V roce 2014 dokončila doktorské studium didaktiky konkrétního jazyka na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Ve své disertační práci se zabývala vývojem českého školského systému a oficiálních výukových metod pro cizí jazyky a analyzovala rozsáhlý korpus dobových jazykových učebnic od českých autorů.

Od roku 2008 působila na pozici lektorky a později odborné asistentky na Katedře anglistiky PF JU v ČB, kde vyučovala kurzy obecného i odborného jazyka na různých úrovních a vedla průběžné pedagogické praxe studentů oboru Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ. Dále se zde podílela na koordinaci mezinárodního projektu Lingu@net, jehož cílem je vytvoření mnohojazyčného webového portálu s materiály pro výuku různých cizích jazyků. Od roku 2008 je členkou vědecké společnosti Kruh moderních filologů, kde v letech 20082011 působila jako vědecká tajemnice, a v současnosti je členkou hlavního výboru.

Mezi její odborné zájmy patří didaktika anglického a francouzského jazyka se zaměřením na specifika českého výukového prostředí, analýza výukových materiálů a možnosti využití moderních technologií ve výuce jazyků a okrajově se věnuje také překladu odborných textů do češtiny.   


Mgr. Alena Prošková, Ph.D.,  graduated from the Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice as a teacher of English and French. In 2014 she finished her PhD studies in language teaching methodology at the Faculty of Arts, Charles University of Prague. In her doctoral dissertation, she dealt with the development of the Czech school system and the history of official language teaching methods and she analyzed a large corpus of period language textbooks by Czech authors.

In 2008–2014 she worked as a lecturer and later on as an assistant professor for the Department of English Studies at the Faculty of Education, University of South Bohemia in České Budějovice where she taught courses of general English and English for Specific purposes and she also led groups of teacher trainees during their teaching practice. She took part in coordinating the international EU Commission funded project Lingu@net whose objective was to create a virtual resources centre for language learners and teachers. Since 2008 she has been a main committee member of the Czech Modern Language Association (Kruh moderních filologů) where she acted as a Scientific Secretary in 2008–2011.

Her research interests involve:  English and French language teaching methodology with focus on the specific characteristics of the Czech education environment and learners, as well as analyses of textbooks and other types of teaching materials and the possible use of modern information and communication technologies in language teaching. She also occasionally works on translations.


◽ Publikační činnost

◽ Diplomové práce

Bakalářské práce