Bakalářská zkouška

Formulář, prosím, vyplňte a po schválení vedoucím práce odešlete elektronicky na sekretariát Ústavu anglistiky na e-mail mtlamsova@ff.jcu.cz.
 

▫️ OPATŘENÍ DĚKANA č. 10/2020,
jímž se stanovuje postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

▫️ NAŘÍZENÍ ŘEDITELE Ústavu anglistiky č. 01/2018
ke kvalifikačním pracím, jímž se upravuje rozsah a zaměření bakalářských a diplomových prací předkládaných k obhajobě na Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích