Magisterská zkouška

MA THESIS

Formulář, prosím, vyplňte a po schválení vedoucím práce odešlete elektronicky na sekretariát Ústavu anglistiky mtlamsova@ff.jcu.cz.

▫️ OPATŘENÍ DĚKANA č. 12/2018,
jímž se stanovuje postup při zadávání, zpracování a hodnocení diplomových a bakalářských prací na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

▫️ NAŘÍZENÍ ŘEDITELE Ústavu anglistiky č. 01/2018
ke kvalifikačním pracím, jímž se upravuje rozsah a zaměření bakalářských a diplomových prací předkládaných k obhajobě na Ústavu anglistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 

 


 

MA EXAM in American Literature, English Literature, and Literary Theory
 

 


 

MA EXAM in English Language Teaching
 

 


 

MA EXAM in English Linguistics in contrast
 

 


 

MA EXAM in Translation

 MA EXAM in Translating Technical Texts