Termíny a pokyny pro odevzdání bakalářských prací na Ústavu archivnictví a pomocných věd historických FF JU

Termíny a pokyny pro odevzdávání BP v AR 2019/20


 ⇒  na sekretariát  Ústavu archivnictví a PVH odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě

 ⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.


"Zimní termín" SZZ

 do 9. 12. 2019


 ⇒  na sekretariát  Ústavu archivnictví a PVH odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě

 ⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.


"Letní termín" SZZ

 do 11. 5. 2020


 ⇒  na sekretariát  Ústavu archivnictví a PVH odevzdat  2 exempláře BP v pevné vazbě

 ⇒ vložení dat do systému STAG provede student před fyzickým odevzdáním bakalářské práce.


"Podzimní termín" SZZ

 do 31. 7. 2020