Mgr. et Mgr. Martin Janečka, Ph.D.

 


Pracovna

01 036


387 774 854

E-mail


mjanecka@ff.jcu.cz

Odborná specializace


Obecná jazykověda, sémiotika, morfosyntax


Konzultační hodiny
 
 

Mgr. et Mgr. Martin Janečka Ph.D. (nar. 1983) absolvoval magisterská studia Českého jazyka a literatury (2010) a Obecné jazykovědy a teorie komunikace (2011) na FF UP v Olomouci. Doktorské studium Obecné jazykovědy a teorie komunikace zakončil v roce 2014 obhajobou disertační práce Znaková povaha gramatiky: Sémiotické aspekty pojetí gramatiky S. K. Šaumjana rovněž na FF UP v Olomouci.

Studoval také v Postupimi (Institut für Slavistik), na Technické univerzitě v Berlíně (Arbeitsstelle für Semiotik) a v Bukurešti (English Language and Literature).

V letech 2010 až 2013 byl členem pracovní skupiny „Morfologie“ v grantu ESF „Moderní mluvnice češtiny“ pod vedením prof. Oldřicha Uličného, kde se podílel zejména na zpracování kapitoly o pádu.

Absolvoval rovněž půlroční badatelské stipendium v rámci programu AKTION Austria – Czech Republic na univerzitě ve Vídni (Institut für Slawistik), kde pracoval na výzkumu gest u pacientů s afázií pod vedením prof. Newerkly.

Mezi jeho odborné zájmy patří sémiotika, morfosyntax (kategorie pádu), nonverbální komunikace, afázie a teorie textu.


◽ Granty

◽ Publikační činnost