FORMULÁŘE vztahující se ke studiu (potvrzení o praxi)

  • Potvrzení o vykonání bakalářské/magisterské praxe - UBO/BPX, UBO/7BPX, UBO/MPR, UBO/0MPR
     
  • Student si podle svého zájmu zvolí instituci, v níž vykoná týdenní praxi, např. archiv, knihovnu, muzeum, galerii, nakladatelství, redakci denního tisku, rozhlas, dále např. městský úřad či jinou veřejnou instituci. Seznámí se s jejím chodem, aktivně se zapojí do činnosti a využije v praxi poznatky, které získal v průběhu studia. 
     
  • Garantem praxí ze SP bohemistika UBO/BPX, UBO/7BPX, UBO/MPR a UBO/0MPR je paní Mgr. Martina Halamová, Ph.D. (halamova@ff.jcu.cz) a uděluje na základě potvrzení zápočet.

 

  • Pro pedagogickou praxi učitelských oborů ("Učitelství českého jazyka a literatury") platí opatření děkana č. 1/2017, viz zde.