Studijní plány

Bakalářské studium:

  • Jednooborové bakalářské studium: BOHEMISTIKA (platné pro studenty přijaté od AR 14/15)
  • Jednooborové bakalářské studium: BOHEMISTIKA (platné pro studenty přijaté dříve než v AR 14/15)

 

  • Dvouoborové bakalářské studium: BOHEMISTIKA (platné pro studenty přijaté od AR 14/15)
  • Dvouoborové bakalářské studium: BOHEMISTIKA (platné pro studenty přijaté dříve než v AR 14/15)

 

Navazující magisterské studium:

  • Jednooborové navazující magisterské studium: BOHEMISTIKA (platné pro studenty přijaté od AR 14/15)
  • Jednooborové navazující magisterské studium: BOHEMISTIKA (platné pro studenty přijaté dříve než v AR 14/15)

 

 

 

Doktorské studium: