Kvalifikační práce

Doktorské práce - oponent

(2016)

oponentský posudek disertační práce Mgr. Lenky Mundevové Překlad prostředků mluvenosti v beletrii. Stoletá historie překladu Maupassantovy povídky Ivrogne. Ústav translatologie FF UK, Praha.

(2010)

oponentský posudek disertační práce Mgr. Daniela Vojtka Boris Vian v slovenských prekladoch. Filozofická fakulta Prešovské univerzity, Prešov.

(2009)

oponentský posudek disertační práce  Mgr. Pavla Čecha Francouzsko-české vztahy v oblasti překladu (1945-1953). Filozofická fakulta MU Brno.

 


Diplomové práce - vedoucí

(2016)

Monika Čechová, Eun-Ja Kang, femme écrivain francophone d´origine sud-coréenne

(2013)

Lucie Drábková, České překlady románů Andrey Camilleriho

Pavla Báčová, Itálie pohledem českých autorů cestopisných textů z období před první světovou válkou

(2012)
Adéla Jelínková, Obraz ženy v díle Benoîte Groultové.

(2011)
Jana Bačovská. Les enfants personnages principaux dans la tétralogie „Le cycle de l´invisible" d´Eric-Emmanuel Schmitt.

(2010)
Veronika Zezulová, Literární text ve výuce francouzštiny jako cizího jazyka.

(2009)
Adéla Kovaříková, Analytický katalog frankofonní literatury v revui Světová literatura 1969– 1980.

(2008)
Kateřina Filipová, Strategie překladu názvů francouzských filmů do češtiny.
Martina Šimková, Strategie překladu názvů francouzských literárních děl do češtiny.
Zuzana Zuziaková, Analytický katalog frankofonní literatury v revui Světová literatura 1956– 1968.

(2007)
Klára Minaříková, Analytický katalog frankofonní literatury v revui Světová literatura 1981 – 1996.

(2006)
Simona Jarošová, Le mone coloré d´Emile Zola.

(2005)
Barbora Zemanová, L´Image de la deuxieme guerre mondiale dans le roman français.

(2004)
Klára Hejlová, Le lexique des jeunes dans la littérature française contemporaine.

 
Bakalářské práce - vedoucí

(2019)

Ivana Duchoňová, Les écrits intimes de Charles Baudelaire (journaux intimes et correspondance)

Amálie Hrdinová, L´homme et la nature dans la trilogie romanesque de Jean Giono Colline, Un de Baumugnes, Regain

Šárka Kousalová, Situace bretonštiny jako regionálního jazyka ve Francii

Markéta Krausová, Le personnage de parvenu dans le roman français du 19e siècle: Le Rouge et le noir de Stendhal et Bel-Ami de Maupassant

 

(2018)

Veronika Jodlová, La thématisation de la folie dans les contes de Guy de Maupassant

Veronika Říhová, České překlady francouzské poezie v časopise Moderní revue (1894-1925)

Barbora Valášková, Partnerství měst České Budějovice a Lorient z pohledu francouzské strany

(2017)

Tereza Kašparová, Prezentace frankofonních zemí (mimo Francii) v zeměpisných a cestovatelských časopisech vydávaných v České republice

(2016)

Kristýna Bíchová, Činnost Českého centra v Paříži

Monika Kopřivová, Fungování a činnost agentury CzechTrade ve Francii

(2015)

Klára Hudcová, Španělské potraviny s chráněným označením původu, potraviny s chráněným zeměpisným označením a zaručené tradiční speciality (masné výrobky)

Kristýna Kubišová, Hry Eugena Ionesca na českých divadelních scénách.

Kateřina Lidinská, Francoise Saganová, Tři romány o lásce

(2014)

Jaroslava Kolářová, Italský systém kontrolovaných označení původu pro vína - existující apelace, jejich význam pro výrobce, trh a spotřebitele

(2013)

Michala Přibylová, Potraviny s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením z krajů severní Francie (Basse-Normandie, Haute-Normandie, Bretagne, Champagne-Ardenne, Alsace, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais) a z frankofonní Belgie (Wallonie)

Kateřina Platilová, Činnost vědecké a univerzitní sekce (le Pôle scientifique et universitaire) Francouzského institutu v Praze

Kristýna Kubišová, Hry Eugena Ionesca na českých divadelních scénách

Barbora Kramářová, Festival francouzského filmu v České republice

Karolína Hlaváčková, Fenomén livre de poche a jeho místo ve francouzské knižní produkci

Barbora Čejková, Tematická a motivická analýza Fantastických povídek I. U. Tarchettiho

Kristýna Brožová, Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism a její působení ve Španělsku a Portugalsku

(2012)
Miroslava Nová, Obraz první světové války v italské literatuře.

Kristýna Šimková, Francouzské literární ceny a jejich význam pro francouzský literární život a knižní trh

Adéla Linhartová, Italské potraviny s chráněným označením původu, potraviny s chráněným zeměpisným označením a zaručené tradiční speciality (mléčné výrobky)

(2011)

Petra Kovandová, Potraviny s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením, původem z krajů střední Francie. 

Hana Bártová, Potraviny s chráněným označením původu a s chráněným zeměpisným označením, původem z krajů jihozápadní Francie. 

(2010)
Veronika Počtová, Francouzská politika v oblasti obnovitelných zdrojů energie na příkladu kraje Bretaň.

(2009)
Andrea Žeravíková, Česká centrála cestovního ruchu – CzechTourism a její působení ve Francii.

Olga Cechlová, Činnost Francouzsko-české obchodní komory.

Štěpánka Krýzová, Postoj EU ke geneticky modifikovaným potravinám.

Martina Horáková, Evropská politika v oblasti bezpečnosti potravin.

Petra Hortová, Beaujolais nouveau. Charakteristika komerční strategie.

(2008)

Pavla Jelínková, Drogová problematika v členských státech Evropské unie.

Martin Fišer, Evropská unie a boj proti kouření.

Alena Kožená, Potraviny a zaručené tradiční speciality francouzské provenience.

Romana Zdražilová, Tlumočení a překlad v Evropské unii.

(2006)

Zuzana Matějková, La recherche européenne en matiere de changements climatiques.

Jana Kopecká, La reconnaissance et la comparabilité des qualifications au sein de l'Union européenne.

(2005)

Marcela Kubínová, Le CEFRES (Centre français de recherche en sciences sociales) : histoire et actualité.

Šárka Malá, Spolupráce partnerských měst České Budějovice a Lorient od roku 1990 do současnosti.

(2003)
Veronika Dozbabová, Les jeunes dans les régions de l´UE, notamment en France.