Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod (FJEMO)

Aktuální nabídka studijních programů pro akademický rok 2020/2021.

 

  • Charakteristika

Bakalářský studijní obor Francouzský jazyk pro mezinárodní obchod (FJEMO) umožní získat studentům především odborné jazykové kompetence v oblasti aplikované jazykovědy (francouzština jako hlavní jazyk - úroveň C1, angličtina jako druhý jazyk - úroveň B2 a třetí cizí jazyk) a základní odborné znalosti práva a ekonomie tak, aby byli schopni na odpovídající úrovni komunikovat ve třech jazycích v oblasti evropského a mezinárodního obchodu.

V rámci studia je možno realizovat studijní pobyty v zahraničí - Francie.

Studenti oboru Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod mohou využít možnosti získat dvojí diplom Jihočeské univerzity a Université Bretagne-Sud (podmínkou je absolvování obou semestrů 3. ročníku na partnerské univerzitě "Université de Bretagne-Sud" v Lorientu). Studijní pobyt je financován z prostředků programu Socrates Erasmus.
 

  • Odborné stáže

Nedílnou součástí studijního oboru FJEMO je u každého z jazykových modulů ve 3. ročníku povinná šestitýdenní praxe v tuzemských či zahraničních podnicích, resp. úřadech státní správy všech stupňů.
 

  • Profesní uplatnění

Studium poskytuje mezioborový vhled a znalosti nezbytné pro nižší a střední úroveň řízení. Absolventi předkládaného studijního oboru se budou moci uplatnit ve státní správě či neziskovém sektoru, v komerční praxi nebo pokračovat ve studiu v dalších typech navazujících magisterských programů stejného nebo podobného zaměření na vysokých školách tuzemských nebo zahraničních.