Sciences du langage

Dvojí diplom

 • Zaměření: lingvistika, sociolingvistika
   
 • Jazyk výuky: francouzština
   
 • Partnerské instituce: Université de Paris, Faculté des Sciences Humaines et Sociales - Sorbonne / Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Filozofická fakulta
   
 • Platnost od roku: 2009
   
 • Garantující pracoviště: Ústav romanistiky FF JU
   
 • Diplomy oborů: Sciences du langage, spécialité Signes, Discours et Société / Románská filologie: Francouzská filologie
   
 • Organizace výuky: 1. a 2. semestr výuka na FF JU; 3. a 4. semestr studia společná výuka na  Faculté des Sciences Humaines et Sociales - Sorbonne. V průběhu obou ročníků přednášky hostujících profesorů.
   
 • Financování pobytu: Program Erasmus+
   
 • Studijní plán