Universidad de Salamanca

Dvojí diplom

Jedná se o dvouletý studijní program, v němž si studenti vedle svého jednooborového navazujícího studia španělského jazyka na FF JU zvolí jeden z navazujících magisterských oborů akreditovaných na Univerzitě v Salamance.

 

 • Zaměření: výuka španělštiny jako cizího jazyka, literární studia a digitální kultura
   
 • Jazyk výuky: španělština
   
 • Partnerská instituce: Universidad de Salamanca
   
 • Platnost od roku: 2016
   
 • Garantující pracoviště: Ústav romanistiky FF JU
   
 • Diplomy z oborů:
        Filozofická fakulta JU, Česká republika:  

Filologie: Španělský jazyk (jednooborové studium).

Universidad de Salamanca, España 

Máster Universitario en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

 

 • Organizace výuky:
 • Vybraní studenti Ústavu romanistiky Jihočeské univerzity stráví první akademický rok na své domovské univerzitě a následující rok odjedou studovat na partnerskou Univerzitu v Salamance.
 • Studium v tomto programu je zakončeno obhajobou závěrečné diplomové práce, která bude vypracována pod vedením vyučujících z obou univerzit a předložena za oba obory společně.
 • V každém akademickém roce se budou moci tohoto programu účastnit maximálně 3 vybraní studenti Ústavu romanistiky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
   
 • Financování pobytu: interní zdroje FF JU (IP program), příp. program Erasmus+

Studijní plán pro české studenty na Univerzitě v Salamance

Máster Universitario en la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera

 (plán může podléhat průběžným aktualizacím pro příslušný AR)

 


Asignatura


ECTS

 

 

 

O

b

l

i

g

a

t

o

r

i

a

s


Adquisición del lenguaje y aprendizaje de L2.


5


Enseñanza y aprendizaje de la competencia gramatical (I)


8


Enseñanza y aprendizaje de la competencia gramatical (II)


6

 

Enseñanza y aprendizaje de la competencia fónica


3


Enseñanza y aprendizaje de la competencia léxica


3


Enseñanza y aprendizaje de la competencia pragmática


5


Enseñanza y aprendizaje de la competencia sociolingüística


3


Enseñanza y aprendizaje de la competencia cultural y estratégica


3


Metodología de la enseñanza de lenguas extranjeras


3


Enseñanza y aprendizaje de las destrezas comunicativas I. Expresión y comprensión escritas.


3


Enseñanza y aprendizaje de las destrezas comunicativas I. Expresión y comprensión orales.


3


La programación y la evaluación en la clase de ELE


3

 


(48)

 

 

Optativas a elegir 2


Nuevas tecnologías en la enseñanza de segundas lenguas


3


Recursos didácticos para el aula de ELE


3


Español para inmigrantes


3


Español profesional: negocios y ámbito académico


3

 

 


(54)

 


Proyecto final de máster


6

 


TOTAL CRÉDITOS


60

 

Studijní plány dalších dvou studijních oborů (Máster Universitario en Literatura Española e Hispanoamericana. Teoría de la Literatura y Literatura Comparada; Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Textual y Humanidades Digitales) jsou k nahlédnutí na Ústavu romanistiky FF JU.