Předběžný zápis pro ZS AR 2020/21

Předběžný zápis pro ZS AR 2020/21

Povinně volitelné a výběrové předměty v ZS budou otevřeny pouze při minimálním počtu 5 studentů.