prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.

Pracovna

01 032 

387 774 822

E-mail

jirousek@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

 

Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., (nar. 1972) se po studiích na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity (obor český jazyk a literatura – dějepis) v rámci doktorského studia českých dějin (Historický ústav JU) specializoval na problematiku historiografie a moderní české a středoevropské historie a kultury, následně působil na Jihočeské univerzitě (Historický ústav FF JU), v letech 2000-2004 také v Archivu Akademie věd ČR a v Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, v roce 2005 se habilitoval, v roce 2014 byl jmenován profesorem českých dějin a československých dějin (na návrh Univerzity Pardubice). Ve svém badatelském i pedagogickém působení je inspirován kulturněhistorickými a kulturálními přístupy, věnuje se problematice historiografie, moderní a soudobé společnosti a kultury, vazbám mezi vědou, kulturou, ideologií a politikou. Vedle desítek studií publikovaných doma i v zahraničí je autorem řady biografií významných českých historiků, editorem a spolueditorem sborníků a kolektivních monografií k problematice historiografie, moderní české kultury a československo-italských vztahů
 


◽ Disertační práce

◽ Diplomové práce

◽ Bakalářské práce

◽ Granty

◽ Publikační činnost

◽ Učební plány

◽ Studijní materiály