prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc.

Pracovna


01 040 


387 774 852

E-mail


pbilek@ff.jcu.cz

Konzultační hodiny

 

Prof. PhDr. Petr A. Bílek, CSc., (nar. 1962) se na počátku své profesní dráhy věnoval moderní české poezii (knihy „Generace" osamělých běžců, 1991, a Stavitelé křídel, 1991), poté se řadu let věnoval otázkám interpretace textu a naratologie (knihy Hledání jazyka interpretace: K modernímu prozaickému textu, 2003, a Naratologie: Strukturální analýza vyprávění, 2013, spolu s Tomášem Kubíčkem a Jiřím Hrabalem). V posledních letech se věnuje především populární kultuře, vykládané ze sémantického a naratologického hlediska (sborníky James Bond a major Zeman: Ideologizující vzorce vyprávění, 2007, a Tesilová kavalérie: Popkulturní obrazy normalizace, 2010, soubor glos Mikešova aféra a jiné případy: Kapitoly o zaneřáděném kulturním prostoru, 2011, některé studie knihy Cosmogonia: Alegorické reprezentace „všeho", 2012, spolu s Vladimírem Papouškem). Zabývá se také metodologií literární a kulturní historie (knihy Models of Representations in Czech Literary History, 2010, spolu s Vladimírem Papouškem či kapitoly v monografii Vladimír Papoušek a kol: Dějiny nové moderny. Česká literatura v letech 1905–1923, 2010). Je autorem téměř padesáti studií, z nichž některé byly kromě češtiny a slovenštiny publikovány také v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, maďarštině, chorvatštině a japonštině. V letech 1994-97 a 2000 působil jako hostující profesor na Brown University v Providence v USA. V letech 2000-09 byl ředitelem Ústavu české literatury a literární vědy na FF UK v Praze. Habilitoval se v r. 2004 a profesorem novější české literatury byl jmenován v roce 2008.


◽ Granty

◽ Publikační činnost

◽ Vedené závěrečné práce:

MENU